İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Osmanlı Tarihi 4 Cilt

Ücretli e-kitap indir
Osmanlı Tarihi 4 Cilt Kitap Kapağı Osmanlı Tarihi 4 Cilt
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Türk Tarih Kurumu Yayınları
8390

İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı Tarihi kitaplarının ilk dört cildi bir arada yer alıyor.

İlk ciltte şimdiye kadar tarihlerimizde toplu olarak gösterilmeyen ve bundan dolayı okuyucuların da toplu bir fikir edinmelerine imkân olmayan Osmanlıların konşulariyle olan münasibat kısmı da kısa olarak topluca gösterilmiştir. Bu kısım Osmanlıların münasibette bulundukları devletlerle Osmanlı devleti arasındaki hadiseleri bir silsile halinde hulâsa etmektedir.

Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir

Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1

Ücretli e-kitap indir
Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitap Kapağı Türk Mitolojisi Cilt 1
Bahaeddin Ögel
Türk Tarih Kurumu Yayınları
644
 • Efsanelerin kednilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji (Mythologie) ise, bu efsaneleri inceleyen ilim koludur.

  Eserimizin I. Cildini Efsanelere ayırdık, çünkü efsaneler (Mythes), bir milletin mitolojisinin canlı ve yaşayan varlıkları gibidirler. Türk efsaneleri için, başlıca iki türlü kaynağımız vardır:

  - Tarihlerde geçen ve özel olarak eskiden yazılmış Türk efsanleri.

  - Halk ağzından derlenmiş efsaneler. Hun, Göktürk ve Uygurlarla ilgili efsaneleri toplama ve inceleme, Çin kaynaklarını yakından tanıyan biri olmamız sebebiyle zor bir mesele teşkil etmedi. Böyle bir eser, ilim adamlarımız için olduğu kadar; Türk aydınları için de faydalı olmalı idi.

  İçindekiler:

 • Büyük hun devleti ve Türk mitolojisi
 • Türklerin kurttan türeyişi
 • Ergenekon efsanesi
 • Uygurların türeyiş efsanesi
 • Oğuz destanı
 • Türkmenlerin şeceresi
 • Oğuz destanları hakkında bazı notlar
 • Han-nâme:
 • Yaratılış destanları
 • Manas destanı
 • Türkler ve moğol mitolojisi
 • Türk mitolojisinde "geyik"
 • Türk mitolojisinde "kartal"
Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir