Dogu Perinçek – Aydın ve Kültür

Ücretli e-kitap indir
Aydın ve Kültür Kitap Kapağı Aydın ve Kültür
Dogu Perinçek
Kaynak Yayınları
120
Aydın kavramının nesnelliği, aydının doğuşu, ilk aydınlar: Enbiya ve evliya, aydının yapıtaşları: İdeoloji ve işlev, aydın ile kafa emekçisi farkı, hakim sınıf aydınının 'asil yalanları', devrimci sınıf-devrimci aydın, kitle hareketi-aydın diyalektiği, 'bağımsız' ve 'özerk aydın', örgütlenme ve aydın, aydın metafizikleri: Düşüncenin, aklın ve kültürün idealleştirilmesi. Kültür ve uygarlık nedir, sınıfsal karakterleri, ulusal kültür-uluslararası kültür, kabile kültürünün, feodal ve kapitalist kültürün evrenselliği, ulusun ve Türk ulusunun yaratıcısı, ulus kurgusundaki gerçeklik ve yanılsama, ulusun mayasındaki ruh, yabancı kültürün yerlileşmesi, küreselleşme ve işçi sınıfının uluslararası kültürü. Doğu kültürü-Batı kültürü, oriyentalizm, Doğu-Batı ayrımının emperyalist karakteri, insanlığın ortak gelişme yatağı ve Doğu'nun dinamizmi, ileri-geri diyalektiği, Türkiye'nin batılılaşma çıkazı.
Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir

Abdülbaki Gölpınarlı – Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri

Ücretli e-kitap indir
Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Kitap Kapağı Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri
Abdülbaki Gölpınarlı
Kaynak Yayınları
109

Büyük Devrimci Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye'de, 1927-1931 yıllarında, ilkokulların 3. 4. ve 5. sınıflarında okutulan Din Dersleri kitaplarını, tek bir kitapta toplayarak sunuyoruz. Kitapların başlığında; "Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri" yazıyor. Bu başlık şöyle de okunabilir: Kemalist Cumhuriyet'in çocuklarına öğrettiği din dersleri… Örneğin 3. sınıf kitabının başında yer alan, Din Dersleri Programı'nda, şu talimat yer almaktadır: "Yalnız tarihi hakikatler söylenecek, mucizelerden ve harikulade menkıbelerden bahsolunmayacaktır."

5. sınıf kitabının "Din İşleri Dünya İşlerinden Ayrıdır" başlıklı bölümü ise, Cumhuriyet Devrimi'nin laiklik anlayışını, çok güzel anlatmaktadır. İslamiyette ruhban sınıfının bulunmadığı sürekli vurgulanmaktadır.

Din Dersleri, dini imanla birlikte, milli imanı ve Cumhuriyet Devrimi'ne bağlılığı işlemektedir.

Vatan ve millet sevgisi, bilimin yol göstericiliği, akılcılık, bağnazlığın ve hurafenin reddi, kardeşlik, eşitlik, hoşgörü, elbirliği, kamuculuk, dayanışma, temizlik gibi Cumhuriyet değerleri aşılanmaktadır.

Kaynak Yayınları olarak, bu kitabı yayımlarken, aynı zamanda bir kampanya da başlatıyoruz:
Din dersleri kitapları değiştirilmeli ve ilkokullarda Atatürk döneminin din dersi olan elinizdeki kitap okutulmalıdır.

Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir

Arslan Başer Kafaoğlu – Varlık Vergisi Gerçeği

Ücretli e-kitap indir
Varlık Vergisi gerçeği Kitap Kapağı Varlık Vergisi gerçeği
Arslan Başer Kafaoğlu
Kaynak Yayınları
115

"Varlık Vergisi" hakkındaki kanunun uygulanışı ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalara ışık tutuyor. Yazar, Salkım Hanımın Taneleri adıyla yaymılanan kitabın ve aynı isimle kamu olanakları harcanarak çevrilen, ödüllerle donatılan filmin çarpıttığı gerçekleri yerli yerine oturtuyor.
Kafaoğlu, Batı'nın Türkiye'ye dayattığı azınlık politikalarının bir devamı olan "Varlık Vergisi ile azınlıklara baskı ve zulüm uygulandı" iddialarına karşı, aynı dönem, köylülerin ve emekçilerin çektiği sıkıntıları ve acıları bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir