Vladimir İlyiç Lenin – Emperyalist Ekonomizm

Emperyalist Ekonomizm: Marksizmin Bir Karikatürü Kitap Kapağı Emperyalist Ekonomizm: Marksizmin Bir Karikatürü
Vladimir İlyiç Lenin
Sol Yayınları
94

V. İ. Lenin'in "The Nascent Trend of Imperialist Economism", "Reply to P. Kievsky (Y. Piyatakov)" ve "A Caricature of Marxism and Imperialist Eonomism" (Collected Works, vol. 23, Progress Publishers, Moscow 1977) adlı yapıtlarını Yurdakul Fincancı İngilizcesinden dilimize çevirdi ve kitap, Fransızcasıyla ["A propos de la tendance naissante de l'économisme imperialiste", "Réponse à P. Kievski (I. Piatakov)" ve "Une caricature du marxisme et à propos de l'économisme imperialiste" (Oeuvres, tome 23, Editions Sociales, Paris - Editions du Progrès, Moscou 1977)] karşılaştırıldıktan sonra, Emperyalist Ekonomizm Marksizmin Bir Karikatürü adı ile, Sol Yayınları tarafından, Eylül 1991 (Birinci Baskı: Mart 1979) tarihinde, Ankara'da, Şahin Matbaası'nda bastırıldı.

Bir Yorum Bırakın