Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri

İslam'ın Ekonomik Yüzleri Kitap Kapağı İslam'ın Ekonomik Yüzleri
Timur Kuran
İletişim Yayınları
304

Müslüman toplumlarda "kâr", "zekat", "riba" gibi kavramlar tartışma konusu olsa da, İslam'ın ekonomik veçhesi, sosyo-politik yönünün gölgesinde kalmış durumda. Oysa İslam bankacılığı ve İslam sermayesi gibi olguların 1970'li yıllardan beri, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin ekonomisinde etkin bir yeri var. Ne yazık ki "ekonomik İslamlaşma" sürecine bütünüklü ve analitik bir yorum getiren pek az araştırmaya rastlıyoruz. Zaten "İslam eknomisi" kavramının bile ne zaman ve hangi nedenlerle oluşturulduğu eleştirel bir incelemeye konu olmadığından, "İslam'a dönüş" programları çerçevesinde başlatılan ekonomik uygulamalar da sağlıklı bir değerlendirmeye konu olamıyor. Demokratik değerleri
korumaya niyetli bir toplum açısından ekonomik İslamlaşmanın bir tehdit oluşturup oluşturulmadığını; gerek kuramsal gerek uygulama açısından İslami ilkelere göre işleyen bir ekonominin bildiğimiz pazar ekonomilerinden daha adaletli olup olmadığını ve İslam bankaları, zekat sistemleri ve İslami işyerlerinin oluşturduğu İslami alt-ekonomileri araştıran bu kitap, alanında ufuk açıcı bir etki bırakmaya aday.

Bir Yorum Bırakın