Ali Kemal Meram – Padişah Anaları

Padişah Anaları: Ve 600 Yıl Bizi Yöneten Devşirmeler Kitap Kapağı Padişah Anaları: Ve 600 Yıl Bizi Yöneten Devşirmeler
Ali Kemal Meram
Toplumsal Dönüşüm Yayınları
560

"Osmanlı tarihi ile ilgili şimdiye kadar binlerce kitap yazıldı ve çizildi. Ne var ki, bunlardan sadece birkaçı, gerçeklere değindi. Çoğu kitap Osmanoğulları'ndan gelen hanedanın soy kökenine, kurdukları devletin akıl durduran, bir benzeri görülmedik çarpık düzenine değinmedi.

Anadolu'da kurulmuş Türk devletlerini tek tek ortadan kaldırarak tutsak aldıkları milyonlarca Türk'ü yüzyıllar boyu yağma ve talan savaşlarına sürüp onların kanları ve canları karşılığında çul çadırdan mermer saraylara kavuştuklarını açıklamadıkları gibi, özellikle "Fatih" diye anılan 2. Mehmet'in başlattığı Türk düşmanlığının 477 yıl sürdürüldüğünü açıklayan olmadı.

Türk soyundan gelen tek bir kişinin bile 477 yıl süresince, devlet yönetiminde yer almasına izin verilmediği bilinemedi.

Yıkılıncaya kadar devlet yönetiminin tutsak önme ve devşirme Hıristiyanlardan oluştuğunu hep gizlediler. Onları yalnız övdüler, yücelttiler. Eşsiz birer kahraman, benzersiz bilge kişiler olarak nitelediler. Özellikle, gerçekleri yansıtmamakta direnen okul kitapları ile Türk insanını kandırdılar.
Bu eserde şimdiye kadar gizlenen gerçekleri apaçık yazdım. Bir Türk yazar olarak ulusal görevimi yerine getirdiğime inanıyor ve Atatürk'ün ölümsüz ruhuna adıyorum."

Ali Kemal Meram

İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Osmanlı Tarihi 4 Cilt

Osmanlı Tarihi 4 Cilt Kitap Kapağı Osmanlı Tarihi 4 Cilt
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Türk Tarih Kurumu Yayınları
8390

İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı Tarihi kitaplarının ilk dört cildi bir arada yer alıyor.

İlk ciltte şimdiye kadar tarihlerimizde toplu olarak gösterilmeyen ve bundan dolayı okuyucuların da toplu bir fikir edinmelerine imkân olmayan Osmanlıların konşulariyle olan münasibat kısmı da kısa olarak topluca gösterilmiştir. Bu kısım Osmanlıların münasibette bulundukları devletlerle Osmanlı devleti arasındaki hadiseleri bir silsile halinde hulâsa etmektedir.

Jacob Field – Dunyanın Kanlı Tarihi

Dunyanın Kanlı Tarihi Kitap Kapağı Dunyanın Kanlı Tarihi
Jacob Field
Maya Kitap
192

-Hangi savaşta silahlar değil, hastalıklar galip geldi?
-Açlığın sınırlarında gezinmek insanlığa neler yaptırdı?
-Yöneticilerin akli dengesizlikleri hangi devletlere mal oldu?
-"Ölümüne" yemek yiyen kral kimdi?

M.Ö. 1000 ile M.S. 1.800'lü yıllar arasında meydana gelmiş en kanlı katliamlar, suikastlar ve zalim imparatorlar… Dahası açlık, yangın, deprem ve tsunamiler gibi insanlığın başına gelmiş en korkunç felaketleri de anlatan bu kitap, şimdiye kadar elinize aldığınız en tüyler ürpertici tarih kitabı olacaktır.

Eric Hobsbawm – Kısa 20. Yüzyıl:

Kısa 20. Yüzyıl: 1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı Kitap Kapağı Kısa 20. Yüzyıl: 1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı
Eric Hobsbawm
Everest Yayınları
788

Çağımızın önemli tarihçilerinden Eric Hobsbawn’ın, kendine özgü bakış açısıyla 1914-1991 yılları arasındaki dünya meselelerini irdelediği “Kısa 20. Yüzyıl”ını gözden geçirilmiş yeni basımıyla sunuyoruz.

Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcından, SSCB’nin çöküşüne kadar olan dönemi ayrıntılı bir şekilde anlatan “Kısa 20. Yüzyıl”, günümüzde yaşananların anlaşılmasına yardımcı olacak, başucunda bulundurulması gereken bir kaynak.

Murat Çulcu – Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri

Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri Kitap Kapağı Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri
Murat Çulcu
E Yayınları
396

Çulcu'nun yapıtının "Özgünlüğü", adıyla başlıyor. Farklı bir bakış açısı, tarihsel olguların başka bir boyutunu görme, gösterme, değerlendirme çabası, iplerin ucunu ustalıkla birleştirerek birbirleriyle ilgisizmiş gibi görünen tarihsel olgular arasındaki "gizli bağı" yalın bir dille gözler önüne seriyor.

Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri, "eğer"lere yer veren bir tarih anlayışı değil. "Şöyle olsaydı böyle olurdu" gibi bir bakış açısıyla ele almıyor olguları. Yaşanmışı yaşanmış olarak saptayıp, olguları kaygan değil sağlam bir zemine oturtmaya çalışıyor. Tarihsel arka planı, "azmettirici" unsurları sahnenin önüne çıkarıyor. Oyunculardan çok yapımcıların üzerinde duruyor.

Roma İmparatorluğu'ndan günümüzün "Yeni Dünya Düzeni'ne dek uzanan ikibin yılı aşan bir tarihsel süreci zengin bir kaynak taramasıyla ele alıyor, aynı zaman aralığında farklı coğrafyalarda neler olup bittiğini, bunların birbirleriyle ilişkisini adeta bir kamera ile tarıyor ve "belirleyici" olana "zoom" yapıyor.

"Marjinal Tarih Tezleri benim için tarih zemininde bilardo oynamak gibi bir çalışma oldu. Istakanın her darbesinde toplar nasıl ki hep farklı konum alıyorsa, beş bin yıllık bir süreçte cereyan eden olaylar da her irdelemede farklı bir görünüm kazanıyordu.

Roma İmparatorluğu'nun yıktığı Kartaca'nın mirasçısı Uluslararası Ticaret Oligarşisi'nin Yeni Dünya Düzeni Kartaca modeli bir adem-i merkeziyet anlayışına dayandırması

veya

Musevilerin Tanrısını yok etmek için binlerce Musevi ve Hıristiyan'ı katleden putperest Roma'nın, sonunda Musevilerin Tanrısını sahiplenip yüzyıllarca Musevilere ve Hıristiyanlara kan kusturması gibi...

Marjinal Tarih Tezleri, tarihin makyajsız hali sayılabilir..."
-Murat Çulcu-

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu

David Kushner - Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu 1876-1908 Kitap Kapağı David Kushner - Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu 1876-1908
David Kushner
Kesit Yayınları
284

Elinizdeki kitap, pek çok alaylı tarihçimizin öfkeyle andığı Sultan II. Abdülhamid dönemini siyasi ve kültürel açıdan inceleyen bir eserdir. Türk ya da Osmanlı tarihinin kara sayfaları olarak tanıtılan bu dönemde sıkı sansüre rağmen dil, edebiyat, eğitim ve tarih alanlarındaki çalışmalar bütün zenginliğiyle ortaya konulmuştur.

Cumhuriyet döneminde kendisini açıkça gösteren milliyetçilik düşüncesinin köklerinin Sultan II. Abdülhamid döneminde atıldığını söylemek, Türk tarihçileri için büyük bir cesaret iken bunu bir yabancı yazarın, özellikle II. Abdülhamidin kurulmasına karşı çıktığı İsrailden bir yazarın yapması eseri daha da ilgi çekici hâle getirmiştir.Türkiyedeki dil reformu hakkında ayrıntılı bilgiler veren, bizden olan Ziya Gökalpı bize tanıtan Uriel Heyd de bir İsrail vatandaşıydı. İsrailli yazarların bizdeki milliyetçilik hareketleriyle ilgilenmeleri de dikkat çekici olmalıdır.

Bir bilim adamı haysiyetiyle 1876-1908 yılları arasının siyasi ve kültürel olaylarını ve bunların altında yatan iç ve dış fikir kaynaklarını sık dokuyup ince eleyen bir anlayışla gözler önüne seren yazara teşekkür etmek de görevimizdir.

Eseri okuyunca değerini daha iyi anlayacağınızı umuyoruz.