Lao Tse – Tao Te Ching

Lao Tse – Tao Te Ching Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Lao Tse – Tao Te Ching Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Tao Te Ching: Yol ve Erdem Kitabı - Söz ve Can Kitabı Kitap Kapağı Tao Te Ching: Yol ve Erdem Kitabı - Söz ve Can Kitabı
Lao Tse
Yol Yayınları
160

Bundan olasılıkla 2500 yıl önce yazılmış bir bilgelik ötesi olan Tao Te Ching, Taoculuğun temel kitabıdır. 2500 yıl önce yazılmış olmasına rağmen bu öğretinin özellikle günümüz insanına önemli bir çağrısı, bir bildirisi var: İnsan doğanın karşısında bir hiçtir! Karşı çıktığı zaman yenilmeye mahkumdur. Ama doğayla uyum içinde yaşar, doğayı karşısına değil de yanına ve arkasına alırsa hem doğanın sınırsız gücünü kullanabilir, hem böyle yaparak huzuru, mutluluğu da bulur.

Lao Tse – Tao Te Ching Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Lao Tse – Tao Te Ching Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

H. J. Störig – İlkçağ Felsefesi

H. J. Störig – İlkçağ Felsefesi Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! H. J. Störig – İlkçağ Felsefesi Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
İlkçağ Felsefesi: Hint, Çin, Yunan Kitap Kapağı İlkçağ Felsefesi: Hint, Çin, Yunan
H. J. Störig
Yol Yayınları
305

Batı'da yazılmış olan çoğu felsefe tarihinin dar sınırları bu kitapta aşılmış ve gerçeği akıl yoluyla arama serüveninin anlatılmasına "Eski Yunan" felsefesinden değil, ondan hiç de aşağı kalmayan, "Eski Hint" ve "Çin"de gelişmiş olan düşüncelerle başlanmıştır. "Eski Hint ve Çin" düşüncesinin felsefe tarihi çerçevesi içine alınması pek çok konuya yeni ve geniş bir bakış açısı getiriyor. Bu kitapta, en derin felsefi düşünceler bile, yalnız felsefecilerin anlayabileceği ağır bir felsefe diliyle değil, rahat ve sürükleyici bir konuşma diliyle anlatılmaya çalışılıyor. Pek çok kez basılmış, gözden geçirilmiş olan bu çalışma, geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekmiş ve kalıcı bir başarıya ulaşmıştır. Almanya'da öğrencilere yardımcı ders kitabı olarak önerilmiştir.

H. J. Störig – İlkçağ Felsefesi Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! H. J. Störig – İlkçağ Felsefesi Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks

Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Taocu Sevişme ve Seks Kitap Kapağı Taocu Sevişme ve Seks
Jolan Chang
Yol Yayınları
256
Taocu Sevişme ve Seks on üçüncü yüzyılda istilacı Moğollar tarafından yasaklanmış eski Çin seksbilimiyle ilgili kırık dökük bilgileri bir araştırmacının bilimsel bir yöntem ve anlayışla bir araya getirip bütünlüğüne kavuşturma çabasıdır. Bu kitabın amacı okuyucuya günümüzün insanının şipşakçı sevişme düzeyinin üstüne çıkmayı sağlayacak teknikler öğretmektir. İlk kez çağdaş okuyucu bu kitaptan boşalmanın denetimi, sevişme biçimleri, cinsel güçsüzlüğün yenilgiye uğratılması, cinsel isteği artırıcı öpüşme, seks ve uzun ömürlülük konularını öğrenme fırsatı bulacaktır. Kitabın başında İngiltere'nin en başta gelen Çinbilimcisi Joseph Needham'ın önsözü vardır. Kitabın sonuna da bu konularda çağdaş bilimin son sözü sayılabilecek Masters ve Johnson'un 'İnsanoğlunun Cinsel Yetersizliği' adlı kitabından alınan bir bölüm eklenmiştir.
Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

D.T. Suzuki – Zen Budizm

D.T. Suzuki – Zen Budizm Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! D.T. Suzuki – Zen Budizm Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Zen Budizm / D.T. Suzuki'den Seçme Yazılar Kitap Kapağı Zen Budizm / D.T. Suzuki'den Seçme Yazılar
D.T. Suzuki
Yol Yayınları
144
Zen budizm ruhsal gelişim yolları arasında başka benzeri olmayan bir aydınlanma yoludur. Dr. Suzuki'nin sözleriyle bu yol, 'Zihnimizi kanıların, yargıların, kararların zorbaca baskısından kurtarmak ve kitaplardan edinilecek bilgilerle değil de kişisel yaşantılardan çıkan gerçeklere dayanarak, gerçekle zihnimiz arasına hiç bir aracı koymadan ortaya çıkabilecek gerçeğin ne türlü bir gerçek olacağına aldırmadan, gerçeklerin üstüne üstüne yürümektir; şimdiye kadar gözlerimizi kapadığımız gerçeklere gözlerimizi açmaktır', diye özetlenebilir. Batının Zen Budizmi tanımasında gerek yapıtlarıyla, gerek kişiliğiyle birinci derecede etkin olmuş olan Dr. Suzuki, Zen Budizm konusunda en yetkili bilgin olması bir yana, aynı zamanda daha pek genç yaşlarda aydınlanmayı başarmış bir yol gösterici, bir önderdi. Yüz yıla yakın sürmüş olan yaşamını aldığı ışığı yansıtmakla geçirdi.
D.T. Suzuki – Zen Budizm Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! D.T. Suzuki – Zen Budizm Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!