Rasim Özdenören – Denize Açılan Kapı

Rasim Özdenören – Denize Açılan Kapı Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Rasim Özdenören – Denize Açılan Kapı Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Denize Açılan Kapı Kitap Kapağı Denize Açılan Kapı
Rasim Özdenören
İz Yayıncılık
96

İnsanımızın paramparça dünyasına bir ışık gibi akıyor Rasim Özdenören... Denize Açılan Kapı'da, anlamın kendisi hayatın bütün güçleriyle karşılaşıyor, karışıyor, kıvamını buluyor. Yazar, denize kavuşmak isteyen ırmaklar gibi kendi çalkantısının içinde debelenip duran insanları 'vuslat kapısı'nda karşılıyor...

Rasim Özdenören – Denize Açılan Kapı Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Rasim Özdenören – Denize Açılan Kapı Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Rasim Özdenören – Çözülme

Rasim Özdenören – Çözülme Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Rasim Özdenören – Çözülme Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Çözülme Kitap Kapağı Çözülme
Rasim Özdenören
İz Yayıncılık
104

Türk öykücülüğünün kilometre taşlarından biri olan Çözülme, ülkemizdeki kültürel-sosyal değişimin hem bireyde, hem de ailede meydana getirdiği çarpıklıkları, çelişkileri, açmazları irdelerken, kendi seçimi ve isteği dışında halka dayatılan yeni yapılanmanın ailedeki çözülmeye kadar varan sarsıcı etkilerini usta bir dil işçiliği ve şâirâne bir üslupla anlatıyor.

Rasim Özdenören – Çözülme Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Rasim Özdenören – Çözülme Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Rasim Özdenören – Eşikte Duran İnsan

Rasim Özdenören – Eşikte Duran İnsan Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Rasim Özdenören – Eşikte Duran İnsan Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Eşikte Duran İnsan Kitap Kapağı Eşikte Duran İnsan
Rasim Özdenören
İz Yayıncılık
152

Özdenören denemelerinde ülkemiz insanının sorunlarını sosyal, siyasal ve kültürel açıdan ele alıyor, ve tüm bu açıları manevî bir perspektifle bütünlüyor. Eşikte Duran İnsan özellikle İslâm maneviyatının temel kavramları üzerine yazılmış denemelerden oluşuyor. Dinin kendine özgü söylemi, tasavvufî tecrübe, teslimiyet ve özgürlük, hicret, fetih, tövbe, sabır ve arınma gibi kavramlar bu denemelerde bir "edib"in yaklaşımıyla yeniden ele alınıyor.

Rasim Özdenören – Eşikte Duran İnsan Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Rasim Özdenören – Eşikte Duran İnsan Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Nasiruddin Tusi – Seçkinlerin Ahlakı

Nasiruddin Tusi – Seçkinlerin Ahlakı Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Nasiruddin Tusi – Seçkinlerin Ahlakı Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Seçkinlerin Ahlakı Kitap Kapağı Seçkinlerin Ahlakı
Nasiruddin Tusi
İz Yayıncılık
136

İslâm entelektüel geleneğinin seçkin simalarından olan Nasîruddîn Tûsî, felsefi ahlâka dair eserleriyle Osmanlı ahlâk düşüncesini de etkilemiştir. Kitap Tûsî'nin pratik ahlâka dair iki eserini içermektedir: Evsâfu'l-Eşrâf, onun tasavvuf alanındaki temel yapıtıdır. Hakk'a ulaşmak üzere seyr u sülûk ehlinin ve evliyanın yöntemi gereği yapılan manevî yolculuğu anlatır. er-Risâletü'n-Nasîriyye ise filozofça yaşamanın esaslarını, insanı mutlu kılabilecek erdemleri ve bu bağlamda dinin rolünü konu edinmektedir.

Nasiruddin Tusi – Seçkinlerin Ahlakı Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Nasiruddin Tusi – Seçkinlerin Ahlakı Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Leyla Azzam & Ayşe Gouverneur – Yeni Başlayanlar için Peygamberimiz

Leyla Azzam & Ayşe Gouverneur – Yeni Başlayanlar için Peygamberimiz Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Leyla Azzam & Ayşe Gouverneur – Yeni Başlayanlar için Peygamberimiz Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Yeni Başlayanlar için Peygamberimiz Kitap Kapağı Yeni Başlayanlar için Peygamberimiz
Leyla Azzam & Ayşe Gouverneur
İz Yayıncılık
168

Peygamber Muhammed'in (s.a.v.) hayatı hakkındaki bu kitap, hadisler de dahil, geleneksel İslami biyografi kitapları esas alınarak yazılmıştır. Anlatılanları pekiştirmesi için Kur'an'dan pasajlar aktarılmıştır. Malzemeler ilk elden, üslup canlı ve caziptir.

Hz. Muhammed'in hayatını Hz. İbrahim'den (a.s.) başlayarak anlatan ve İslâmiyet'in davetini onun hayatıyla birlikte sunan kitap özellikle çocuklar ve gençler için yazılmışsa da, bütünlüğü ve berrak anlatımı sayesinde, Peygamber'in hayatını hem ilk defa öğrenen hem de ana hatlarıyla hatırlamak isteyen herkese faydalı olacak nitelikte.

Leyla Azzam & Ayşe Gouverneur – Yeni Başlayanlar için Peygamberimiz Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Leyla Azzam & Ayşe Gouverneur – Yeni Başlayanlar için Peygamberimiz Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Rasim Özdenören – İpin Ucu

Rasim Özdenören – İpin Ucu Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Rasim Özdenören – İpin Ucu Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
İpin Ucu Kitap Kapağı İpin Ucu
Rasim Özdenören
İz Yayıncılık
176

İnsanların, kendi aralarında iletişim kurabilmeleri için birlikte tutmaları gereken bir ip olması gerektiğini düşünen Rasim Özdenören, ip metaforunu kullanarak kendisi ve başkaları veya bir topluluk ile başka bir topluluk arasındaki irtibatı masaya yatırıyor. Birbirinden özgün 30'a yakın denemeyle, sesini ve sesinin yankılandığı yerleri/kişileri/coğrafyaları konu ediniyor. Söz sanatının bu büyük ustasının deneyimleri, okur için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak nitelendirilebilir.

Rasim Özdenören – İpin Ucu Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Rasim Özdenören – İpin Ucu Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Ömer Faruk Dönmez – Bir Kitap Bir Balta

Ömer Faruk Dönmez – Bir Kitap Bir Balta Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Ömer Faruk Dönmez – Bir Kitap Bir Balta Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Bir Kitap Bir Balta Kitap Kapağı Bir Kitap Bir Balta
Ömer Faruk Dönmez
İz Yayıncılık
160

Ömer Faruk Dönmez Hep Aynı Hikâye'den sonra ikinci hikaye kitabı Bir Kitap Bir Balta'yla, Dostoyevski ve Oğuz Atay'ın izinden giderek açtığı yolu genişletiyor, bugüne daha derinden bir bakış yakalıyor. Mizah dergisi Cafcaf'taki Hamza karakteriyle de dikkatleri çeken Dönmez Atlılar, Huruç, Ay Vakti ve Hece Öykü'de yayımlanıp ikinci kitabında bir araya getirilen bu hikayelerinde "yabancı" ya da yabancılaşmış birinin gözünden (bu kişi bir sinek, hafızasını kaybetmiş bir felsefe profesörü, bir ölüm meleği, pantolonunu giymeyi unutup işe giden biri ya da ayda şatosu olan "normal" bir adam olabilir) ilk kitabında da görülen modern şehir hayatının eleştirisi izleğini sürdürüyor; insanın maruz kaldığı çeşitli baskıları ve insanlar arası ilişkilerin (özellikle evlilik kurumunun) bugünkü durumunu teşhis ediyor. Fakat bu izleği daha somut bir alana, daha çok bugüne taşıyor. Bunu yaparken de yine bilinç akışından, absürt olaylardan ve ironiden yararlanıyor.

Ömer Faruk Dönmez – Bir Kitap Bir Balta Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Ömer Faruk Dönmez – Bir Kitap Bir Balta Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!