Rasim Özdenören – İpin Ucu

İpin Ucu Kitap Kapağı İpin Ucu
Rasim Özdenören
İz Yayıncılık
176

İnsanların, kendi aralarında iletişim kurabilmeleri için birlikte tutmaları gereken bir ip olması gerektiğini düşünen Rasim Özdenören, ip metaforunu kullanarak kendisi ve başkaları veya bir topluluk ile başka bir topluluk arasındaki irtibatı masaya yatırıyor. Birbirinden özgün 30'a yakın denemeyle, sesini ve sesinin yankılandığı yerleri/kişileri/coğrafyaları konu ediniyor. Söz sanatının bu büyük ustasının deneyimleri, okur için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak nitelendirilebilir.

Advertisements

Ömer Faruk Dönmez – Bir Kitap Bir Balta

Bir Kitap Bir Balta Kitap Kapağı Bir Kitap Bir Balta
Ömer Faruk Dönmez
İz Yayıncılık
160

Ömer Faruk Dönmez Hep Aynı Hikâye'den sonra ikinci hikaye kitabı Bir Kitap Bir Balta'yla, Dostoyevski ve Oğuz Atay'ın izinden giderek açtığı yolu genişletiyor, bugüne daha derinden bir bakış yakalıyor. Mizah dergisi Cafcaf'taki Hamza karakteriyle de dikkatleri çeken Dönmez Atlılar, Huruç, Ay Vakti ve Hece Öykü'de yayımlanıp ikinci kitabında bir araya getirilen bu hikayelerinde "yabancı" ya da yabancılaşmış birinin gözünden (bu kişi bir sinek, hafızasını kaybetmiş bir felsefe profesörü, bir ölüm meleği, pantolonunu giymeyi unutup işe giden biri ya da ayda şatosu olan "normal" bir adam olabilir) ilk kitabında da görülen modern şehir hayatının eleştirisi izleğini sürdürüyor; insanın maruz kaldığı çeşitli baskıları ve insanlar arası ilişkilerin (özellikle evlilik kurumunun) bugünkü durumunu teşhis ediyor. Fakat bu izleği daha somut bir alana, daha çok bugüne taşıyor. Bunu yaparken de yine bilinç akışından, absürt olaylardan ve ironiden yararlanıyor.

Emrah Dindi – Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur’an Anlayışı

Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı Kitap Kapağı Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı
Emrah Dindi
İz Yayıncılık
248

Alevilik-Bektaşilik Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde büyük bir rol oynayan bir halk İslam inancıdır. Ancak XVI. yüzyıl sonrasında Alevi-Bektaşiler bazı çevreler tarafından mülhit ve zındık olarak nitelendirilmişlerdir. Günümüzde de Alevi-Bektaşilerin XIII. yüzyıl Bektaşiliğinden uzaklaşmış olmaları ve özellikle de Sünni Kur'an anlayışından farklı bir söylem içinde olmaları, Alevi-Bektaşilerin Kur'an ve İslam'ın neresinde bulunduğu, dinî kimlik ve kökenlerinin ne olduğu tartışmasını yeniden canlandırmıştır. Elinizdeki bu eser, tartışmaların gölgesinde Alevi-Bektaşilerin geleneksel Kur'an tasavvurlarını, Kur'an'ı yorumlama biçimlerini, inanç, ibadet ve âdâbla ilgili düşüncelerin Kur'anî temellerini, Alevilik-Bektaşiliğin tarihte hangi inanç ekolü çizgisinde seyrettiğini, senkretik ve heterodoks bir yapılanma olup olmadığını ortaya koymaya çalışmaktadır.

Rasim Özdenören – Ruhun Malzemeleri

Ruhun Malzemeleri Kitap Kapağı Ruhun Malzemeleri
Rasim Özdenören
İz Yayıncılık
352

"İslami edebiyatın ne olduğu üzerinde tartışmaların yapıldığı bir dönemde, biz, gene de bir takıma priori kuralların kılavuzluğuna güvenerek yola çıkmanın sakıncalarını tekrarlamakta yarar görüyoruz" diyen Rasim Özdenören, sanat ve edebiyat yazılarından oluşan bu kitabında, söz konusu ettiği tartışma alanına alışılmış şematik kalıpların dışında bir metot güderek son yüzyılda siyasal ve toplumsal açmazların paralelinde yol alan kültürel kopukluğa ve yerli kültüre sayalı bir edebiyat ortamının oluşmasına İslamî bir bakışla eğiliyor...

Jacques Waardenburg – İslam ve Din Bilimleri

İslam ve Din Bilimleri: College de France'da Sekiz Ders Kitap Kapağı İslam ve Din Bilimleri: College de France'da Sekiz Ders
Jacques Waardenburg
İz Yayıncılık
168

Din Bilimleri sahasında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Prof. Jacques Waardenburg’un College de France’da verdiği toplam 8 konferansın metinlerinden oluşan bu kitap, bu sahada çalışanların İslâm dinine bakışı kadar, müslümanların da diğer dinlere bakışını ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. Eser, Dr. Ramazan Adıbelli’nin özenli tercümesi ve yazarı Waardenburg’un Türkçe baskı için yazdığı önsöz ile birlikte okurların istifadesine sunulmuştur.

Huriye Tevfik Mücahid – Farabi’den Abduh’a Siyasi Düşünce

Farabi'den Abduh'a Siyasi Düşünce Kitap Kapağı Farabi'den Abduh'a Siyasi Düşünce
Huriye Tevfik Mücahid
İz Yayıncılık
216

Çalışmalarını tek parti yönetimi, muhalefet ve sömürgecilik gibi güncel tartışma konuları kadar siyasi düşünce tarihi üzerinde de yoğunlaştırmış olan H. T. Mücahid bir akademisyen. Kendisinin düşünce tarihine duyduğu ilgi Eflatun'dan Muhammed Abduh'a Siyasi Düşünce bu geniş yelpazenin İslam geleneğine ilişkin yönünü ele almakta. 'Klasik Dönem' müslüman düşünürlerden Farabi, Gazali, İbn Teymiyye ve İbn Haldun'u inceleyen yazar. 'Yenilenme' adını verdiği dönemde özellikle Muhammed Abduh'un siyasi düşüncelerini tahlil ediyor.