Ali Şeriati – Sanat
Sanat / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Sanat Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Şura Yayınevi Sayfa Sayısı: 278 Sanat, var olanla doymayan, varlığı “az”, “soğuk”, “çirkin”, hatta Sartre’ın ifadesiyle “aptal” bulan, varlığın anlam ve ruhtan yoksun olduğunu düşünen bir ruhun tecelli etmesinden ibarettir… İşte varlıktan ve hayattan rahatsızlık duyan bir bakış açısının ürünü olan sanat, varlığı temizleyerek “olması gereken”e yakınlaştırmak ve bu alemin sahip olmadığı şeyi ona vermek için çaba sarfetmektedir…

Ali Şeriati – Muhammed Kimdir
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Muhammed Kimdir Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Fecr Yayınevi Sayfa Sayısı: 368 Bize anlatılan Resulullah, mülayim merhametli, kibar, hoşgörülü, barışsever bir insandır. Bu özellikleri de haiz olmakla birlikte bunlar Hz. Peygamber’i tanımlamaya yetmemektedir. O, aynı zamanda mücadeleci, azimli, savaşçı ve adil birisidir. İşte bu kitapta Resulullah Muhammed’i (as) bütün yönleriyle tanıyacaksınız.

Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri
Dini , Felsefe / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Birleşik Yayıncılık Sayfa Sayısı: 127 Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, Ali Şeriati’nin konuşmalarından oluşmuş bir kitaptır. Şeriati, Marksizm’i ve diğer batı düşüncelerini alışılmışın dışında bir yaklaşımla ele almakta, çelişkilerini gözler önüne sermekte, batılı düşüncelerin İslâm’la karşılaştırmasını da yaparak bu düşüncelerin zaaflarını gözler önüne sermektedir. Bu baskısında kitap yeniden gözden geçirilmiş, yeni bir mizanpajla okuyucuya sunulmuştur.

Ali Şeriati – Kevir
Dini , Tarih / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Kevir – Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Fecr Yayınevi Sayfa Sayısı: 384 Bu kitap Sartre’ın deyimiyle “şiir”, sözcüğün Farsça anlamıyla da “gazel”, yaralı bir göğsün “göğüs kanamaları” ile “çölsel bir ruh”un “dağınık yakarmaları”dır. Bu çöl “benim dünyam” olduğu gibi “benim yüreğim”dir de..”benim yabancı kendim”, “benim tutuşmuş, ekinsiz yaşantım”.. Özetle “benim yaşam öyküm”dür.

Ali Şeriati – Kendini Bilmek
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Kendini Bilmek Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Endişe Yayınları Sayfa Sayısı: 200 Toplumlar ya da daha öz ifadesiyle “insan” tarihin her döneminde, siyasal, ekonomik, düşünsel, ahlâki ve daha pekçok yönden baskıya ve sömürüye maruz kalmış, Kuran’ın ifadesiyle “istiz’af” a uğramıştır. İnsanların, toplumların istiz’af a uğratılması (zayıf, aciz bırakılması, ezilmesi, söz sahibi olmaması), her dönemde ye zulme dayanan her sistemde var olagelmiştir. Sömürü, köleleştirme, siyasal ve ekonomik baskılar, Şeriati’nin özgün ifadesiyle “istihmar”* bunların hepsi insanı yeryüzünde, zayıf ve kendinden, benliğinden habersiz bırakmanın yolları ve araçları olmuştur.

Ali Şeriati – Kapitalizm Uyanıyor Mu?
Ekonomi / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Kapitalizm Uyanıyor Mu? Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Dünya Yayınları, Sayfa Sayısı: 80 İslam dünyasının ünlü düşünürlerinden ve siyasi fikirleriyle gündelik hayata önem veren Ali Şeriatinin yoksulluk imkansızlık ve kompleksi oluşturan esas unsur tüketim olayıdır. Yetersiz tüketimi oluşturan unsur diğer insanların ve içinde yaşadığımız toplum üyelerinin tüketim düzeyleridir. Bu pratik gerçek vede reel pazarlarımızda da farkedilir. kapitalist insanlar pazar ihitiyacını sosyal e iktisadi hayata göre yorumlamaktadırlar. Dinle hiçbir alakaları yoktur aslında. pdfkitapoku.com ailesi keyifli okumalar diler.

Ali Şeriati – Kapitalizm
Ekonomi / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Kapitalizm Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Dünya Yayınları Sayfa Sayısı: 224 İkinci boyutundaysa, Avrupa, Asya ve Afrika’da büyük bir dünya ekonomisi piyasası oluşturmaya gayret gösteren burjuvazi, bu sloganları sadece kendi ticareti önündeki engelleri kaldırmak, ticaretini özgürce yapabilmek, bütün gümrük engellerini, hukuki ve siyasi kısıtlamaları kaldırabilmek maksadıyla kullandı. Esasen her iki boyut, devamlı birbirine bağlı bir halde de olabilmiştir. Burjuvazi bu şiarları sözkonusu ettiği zaman, bir kısmı, insani yönünden ve diğer bir kısmı iktisadi yönden, meseleye bakmaktadır. Neden acaba?

Ali Şeriati – İslamı Anlamak
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: İslamı Anlamak Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Yeni Zamanlar Yayınları Sayfa Sayısı: 63 İslam’ı Anlamak… Ali Şeriati bu küçük hacimli eserinde İslam’ı nasıl anladığını ve anlaşılması gerektiğini anlatıyor. İslam’a özgürce, birey olarak gidebilmek, benliğin, çevrenin, toplumun ve tarihin etkisinden ve yanlışlarından ayıklanarak ulaşabilmek. Bunun tek yolu Kur’an’dır. Kur’an’a özellikle Tarih’in etkilerinden uzak bir yaklaşım, Kur’ani kavramları peşin hükümlerden uzak, doğru algılamamızı sağlayacaktır. Şeriati İslam’ın diğer din-ideoloji ve görüşlerin aksine insana verdiği değeri, insanı yüceltmesini, kişiye şahsiyet kazandırmasını anlatmaktadır.

Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: İslam Sosyolojisi Üzerine Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Düşünce Yayınları “Şimdi İslam sosyolojisine göre tartışmak istediğim konu, hem sosyolojinin, hem de tarih biliminin en büyük çıkmazıdır: Toplumların değişimini ve kalkınmasını sağlayan temel etken nedir? Bir toplumun ansızın değişmeye ve kalkınmaya başlamasına veya çürümeye ve çökmeye başlamasına bir iki yüzyıl içinde bir toplumun bütün niteliklerini, ruhunu, amacını, biçimini, bireysel ve toplumsal bütün ilişki türlerini değiştirmesine yol açan temel etken nedir?”

Ali Şeriati – İslam Bilimi
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: İslam Bilimi Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Bilge Adamlar Yayınevi Sayfa Sayısı: 715 Ali Şeriati, çağımızın aydın din düşünürleri arasında önemli bir kişilik olarak yerini almıştır. Onun önemi, verdiği düşünce savaşımından doğmaktadır. Bir aydın olarak erdiği bilinci halkıyla paylaşma çabasıyla oradan oraya koşup durmuştur. Kitaplarıyla bu koşuşturmanın haritası gibidir. Toplumsal eylemlerin temeli olan düşünce eylemini her yaştan, her kesimden öğrencileriyle birlikte yaşamak ve düşünmeye toplumsal boyut kazandırmak için tüm varlığını adamış bulunmaktadır. İslam Bilim, Ali Şeriati’nin Hüseyniye-i İrşad Kurumu’nda verdiği bir dizi derslerden oluşmaktadır. Şeriati’nin, aynı adı taşıyan bir eseri daha vardır ki o da Meşhed’de verdiği derslerden oluşmaktadır. Elinizdeki İslam Bilim, Meşhed’de oluşan İslam Bilim kitabının devamı niteliğindedir.

Ali Şeriati – İdeallerin Yenilgisi
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: İdeallerin Yenilgisi Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: İdeal Kitaplar Sayfa Sayısı: 76 Tarihin bütün nesillerinden daha çok eziyet çekmemize rağmen, sevinerek söyleyeyim ki biz çok mesut bir nesiliz. İnsanın dert ve yenilgisi dönemlerini gördüğümüz için mesut bir nesiliz. Acaba gerçek dert ve yenilgi, yalancı ümit ve sevinçten daha iyi değil midir? Şuurdan doğan dert, akılsızlıktan doğan dertsizlikten daha iyi değil midir? Ben yirminci asrın ikinci yarısında olduğum için çok seviniyorum, eğer on dokuzuncu asırda olsaydım burjuvazinin yirminci ve yirmi birinci asırda yeryüzünde yapmak istediği cennet için ahmakça slogan atardım. Şimdi burjuvazi cennetinin yapılmış olduğu bir zamanda, gözlerimle üç asırdır ilmin, Samiri’nin paradan buzağası olduğunu görüyorum. Altından yapılmış ve aldatıcı bir şekilde, ama ruhsuz, ruhaniyetsiz, maneviyatsız, yalancı, sahte banka parası ortaya çıktı ve ahmakları kendine secde ettiriyor.

Ali Şeriati – Her Hicret Bir İnkılaptır
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Her Hicret Bir İnkılaptır Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: İhtar Yayınları Sayfa Sayısı: 88 “Hicret, ilk önce nefislerimizdeki her türlü gayri islami anlayış ve duygulardan arınmak, amellerimize yerleşen gayri islami davranış ve alışkanlıkları terketmektir. Hicret insanın en çok sevdiği, fakat Allah’ın dininin yaşanmasına engel olduğu zaman vatanın, milletin, ailenin, sosyal sınıfın, makam ve mevkinin Allah’ın dinine hizmet etmek için terk edilmesidir. Hicret bir kaçış değildir. Aksine kafirlere ve zalimlere terkedilen haklarımızı geri almak, mücadelenin şartlarını yaşanır hale getirmek için hazırlanmaktır. Yani geri dönüş ve hesap sorma eylemidir hicret.”

Ali Şeriati – Hacc
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Hacc Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Ağaç Kitabevi Yayınları Sayfa Sayısı: 208 Şu an Kabe’nin siyah örtüsünü, ona yapışmış insanları ve bir beyaz güvercini içeren kapağıyla önümüzde duruyor Hacc kitabı… Ali Şeriati’nin üç kez hacc, bir kez de umrede bulunmasının ardından yetkin bir üslûpla kaleme aldığı bu şiirsel başyapıt, İslamî sembol ve şiarların mahiyetine dair ciddi bir tefekkürün meyvesi… Ali Şeriati, düşündüklerini duygu boyutunu yadsımadan samimi bir dille okuyucuya aktarmaktadır.