Ali Şeriati – İdeallerin Yenilgisi
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: İdeallerin Yenilgisi Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: İdeal Kitaplar Sayfa Sayısı: 76 Tarihin bütün nesillerinden daha çok eziyet çekmemize rağmen, sevinerek söyleyeyim ki biz çok mesut bir nesiliz. İnsanın dert ve yenilgisi dönemlerini gördüğümüz için mesut bir nesiliz. Acaba gerçek dert ve yenilgi, yalancı ümit ve sevinçten daha iyi değil midir? Şuurdan doğan dert, akılsızlıktan doğan dertsizlikten daha iyi değil midir? Ben yirminci asrın ikinci yarısında olduğum için çok seviniyorum, eğer on dokuzuncu asırda olsaydım burjuvazinin yirminci ve yirmi birinci asırda yeryüzünde yapmak istediği cennet için ahmakça slogan atardım. Şimdi burjuvazi cennetinin yapılmış olduğu bir zamanda, gözlerimle üç asırdır ilmin, Samiri’nin paradan buzağası olduğunu görüyorum. Altından yapılmış ve aldatıcı bir şekilde, ama ruhsuz, ruhaniyetsiz, maneviyatsız, yalancı, sahte banka parası ortaya çıktı ve ahmakları kendine secde ettiriyor.

Ali Şeriati – Her Hicret Bir İnkılaptır
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Her Hicret Bir İnkılaptır Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: İhtar Yayınları Sayfa Sayısı: 88 “Hicret, ilk önce nefislerimizdeki her türlü gayri islami anlayış ve duygulardan arınmak, amellerimize yerleşen gayri islami davranış ve alışkanlıkları terketmektir. Hicret insanın en çok sevdiği, fakat Allah’ın dininin yaşanmasına engel olduğu zaman vatanın, milletin, ailenin, sosyal sınıfın, makam ve mevkinin Allah’ın dinine hizmet etmek için terk edilmesidir. Hicret bir kaçış değildir. Aksine kafirlere ve zalimlere terkedilen haklarımızı geri almak, mücadelenin şartlarını yaşanır hale getirmek için hazırlanmaktır. Yani geri dönüş ve hesap sorma eylemidir hicret.”

Ali Şeriati – Hacc
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Hacc Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Ağaç Kitabevi Yayınları Sayfa Sayısı: 208 Şu an Kabe’nin siyah örtüsünü, ona yapışmış insanları ve bir beyaz güvercini içeren kapağıyla önümüzde duruyor Hacc kitabı… Ali Şeriati’nin üç kez hacc, bir kez de umrede bulunmasının ardından yetkin bir üslûpla kaleme aldığı bu şiirsel başyapıt, İslamî sembol ve şiarların mahiyetine dair ciddi bir tefekkürün meyvesi… Ali Şeriati, düşündüklerini duygu boyutunu yadsımadan samimi bir dille okuyucuya aktarmaktadır.

Ali Şeriati – Ebuzer
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Ebuzer Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Fecr Yayınları Sayfa Sayısı: 216 Çöl ıssız ve sessizdi. Rebeze’de yer gök sanki bu karagünlü iki kahramanı izliyordu. Ölüm yaklaşmıştı. Ebuzer karısına dönüp: “Kalk, şu tepeye çıkalım. Belki yiyecek bir ot buluruz da açlığımızı gideririz.” dedi. Karı koca bir müddet aradılarsa da yiyecek bir şey bulamadılar. Ebuzer zayıf ve baygın düştü. Alnında ölüm terleri birikmişti. Geri döndüler. Fırtına uğuldayarak esiyor, çölün ortasında hurma ağacıyla ayakta tuttukları parça parça olmuş çadırlarını o yandan bu yana sallıyordu. Ebuzer’in dizleri tutmuyordu. Başı göğsünün üzerine düşmüştü. İki kanadı kırılmış bir şahin gibiydi. Karısı, Ebuzer’in yüzünde ölümün izlerini gördü. Ebuzer, vefakârlığından duyduğu memnuniyeti gösteren yorgun ve hasret dolu bakışlarla karısının çehresini süzdü:

Ali Şeriati – Dinler Tarihi
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Dinler Tarihi Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Kırkambar Kitaplığı Sayfa Sayısı: 520 Bu kitap, şehit öğretmen Dr. Ali Şeriati’nini 1971 yılında Tahran’da Hüseyniyye-i İrşad’da verdiği Dinler tarihi ve Dinler Tanımak isimli derslerinden derlenmiştir. Bu derslerin biraraya toplanıp hazırlanması için Şeriatı’nin hayattayken faaliyetleri sırasında tanzim edilmiş olan kasetlerden ve teksirlerden faydalanılmıştır. Bu metinlerde Dr. Şeriati’nin sonradan çeşitli konularda kasetlere ek olarak söylediklerine mutabık kalınmıştır. İşin hızlı olması için o zaman çıkarılmış olan metinler de eklenmiştir.

Ali Şeriati – Dine Karşı Din
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Dine Karşı Din Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: İşaret Yayınları Sayfa Sayısı: 95 Dr. Ali Şeriati, kendi kullandığı terim ile ifade edecek olursak, “Safevi Şiiliği” mensubu bir bilim adamı değildir. Şeriati, 1977’de 44 yaşında iken dünya hayatı son bulmuş genç ve heyecanlı bir bilim adamıdır. Onun dini eğitim ve inancının sağlamlığı, istisnasız bütün eserlerinde görülür. O, genç yaşında şehid edileceğini biliyormuşcasına, söylenmemiş bir şey kalmasın diye coşku içinde, bütün düşüncelerini heyecanlı bir uslup ve tevhidi bir anlayışla aktarmaktadır. Şeriati’nin düşünceleri temelde doğru ve istisnasız iyi niyetle ileri sürülmüş düşüncelerdir. Ne var ki bazı değerlendirmeleri ilk bakışta sarsıcı gelebilir. Böyle bir değerlendirme ile karşılaşıldığında derhal yazar hakkında kötü zanna sahip olunacak yerde; yazının, kitabın veya konuşmanın bütünü değerlendirilirse, yazarın yanlış anlamaları önlemek için sık sık yaptığı açıklamalarla, aynı düşünceye okuyucuyu alıştırdığı ve bu değerlendirmenin “belki de” yanlış olmadığı görülecektir. Yazar, elinizdeki konuşma metninde “Din Halk Yığınlarının Afyonudur” sloganını ele almakta ve İslami açıdan eleştirisini yaparak doğru sonuca varabilmenin metod ve yollarını göstermeye çalışmaktadır. Dr. Şeriati’yi rahmetle anıyor, bu çevirinin de üzerinde düşünülmeye değer bulunacağını ümid ediyoruz.

Ali Şeriati – Biz ve İkbal
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Biz ve İkbal Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Fecr Yayınevi Sayfa Sayısı: 232 Muhammed İkbal, verimli İslâm kültürünün insanlık toplumuna armağan ettiği en parlak fikrî ve insanî simalardan birisidir. İslâm, insan ruhunun çeşitli boyutlarının tamamında büyük insan’ı inşa etmiştir. Büyük insanlık ailesi, seçkin şahsiyetlerinin birçoğunu İslâm’a borçludur ve İkbal bunlardan birisidir. Ne var ki İkbal’i bu büyük adamlar arasında seçkin kılan şey, meyve veren bu yüksek ağacın, İslâm kültürü tarlasının afete uğradığı, hüzünlü ve ölümcül bir sonbahar sessizliğine gömüldüğü, aynı zamanda sömürgeciliğin kök söktüren selinin ve tufanının birdenbire Batı’dan üzerine sökün ettiği, sonbaharda afete uğrayan tarlanın her yanını baştanbaşa su bastığı ve felâketzede çiftçilerin uykuda olduğu bir çağda ortaya çıkmış ve çiçek açıp meyveye durmuş olmasıdır. Bu tarlanın bekçileri yapayalnız, yağmacıları ve sahipleriyse saldırgan kurt, tilki ve sırtlan sürüleridir

Ali Şeriati – Aydın
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Aydın Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Fecr Yayınevi Sayfa Sayısı: 165 Aydın, tek kelimeyle, içinde bulunduğu tarihsel ve toplumsal mekanda kendi “insanî konumu”nun bilincinde olandır. Bu bilinç, cebrî ve zorunlu olarak ona bir sorumluluk vermiştir. Aydın, özbilinç ve sorumluluk taşıyandır. Kimi zaman okumuş olmayan biri, okumuş olandan çok daha güçlü bir rol oynayabilir. Öyle ki ansızın geri bir sömürge aşamasından oldukça ileri, bilinçli ve devingen bir aşamaya sıçrayan toplumlara ilişkin bütünsel bir araştırma, bu hareketlerin önder ve sorumlularının, bu bilimsel, toplumsal ve devrimci önderlik rolünü üstlenenlerin çoğunlukla entelektüel olmayan çehreler olduğunu göstermektedir.

Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz
Dini / 13 Mayıs 2016

 Kitabın Adı: Anne Baba Biz Suçluyuz Yazarı: Ali Şeriati Yayınevi: Bilge Adamlar Yayınevi Sayfa Sayısı: 112 Söylediklerim acı, sivri ve inciticidir. Eğer görüşlerimde hakikat payı olduğuna inanıyorsanız, lütfen, bu acıtıcı sözlerimden dolayı beni affedin. Zira maslahata göre konuşmak, insanların hoşuna gider. Yalan, hile ve pohpohlama tatlı, hakikat ise acıdır. Ağrının olduğu yeri uyuşturmak ve hastalığın varlığını inkar etmek hastayı sakinleştirir. Ancak biz, hasta ile karşı karşıyayız ve acı da olsa şu gerçeği açık ve net bir şekilde ona söylememiz gerekir. Kanser, kanında, beyinin derinliklerinde ve kalbinin merkezinde büyük hasarlara neden olmuştur. Hastalık ilerlemiş, zaman kısıtlı ve musibet ağıdır..