Ziya Şakir – Talat, Enver, Cemal Paşalar

Ziya Şakir – Talat, Enver, Cemal Paşalar Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Ziya Şakir – Talat, Enver, Cemal Paşalar Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Talat, Enver, Cemal Paşalar Kitap Kapağı Talat, Enver, Cemal Paşalar
Ziya Şakir
Akıl Fikir Yayınları

Ankara: 2.Şubat.1943 Azizim Ziya Şakir, Gönderdiğiniz iki eserinizi büyük memnunlukla aldım. Fatihi tefrikahalinde tamamen takib etmiştim. Talat, Enver, Cemal Paşalar namındaki çok değerli eserinizi de dikkatle okudum. Tebrik ederim. Herhalde bu üç zatın ruhları bize hitab etmiye muktedir olsalardı son zamanda kendilerine de ederlerdi. Bunların içerisinde en çk tanıdığım ve sevdiğim Talat paşadır. İstanbuldan ayrılırken yazdığı mektubun klişesini Tasviri Efkarda okuduğum zaman gözlerim yaşardı. Bu feragatli İnkilab çocuğunu yeni nesle siz tanıtmış oldunuz. Bayana, size çok, pek çok selamlar. Celal Bayar

Ziya Şakir – Talat, Enver, Cemal Paşalar Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Ziya Şakir – Talat, Enver, Cemal Paşalar Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Ziya Şakir – Eyüp Sultan ve Haliç

Ziya Şakir – Eyüp Sultan ve Haliç Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Ziya Şakir – Eyüp Sultan ve Haliç Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Eyüp Sultan ve Haliç Kitap Kapağı Eyüp Sultan ve Haliç
Ziya Şakir
Akıl Fikir Yayınları
208

İstanbul'un manevi banisi Eyüp Sultana biraz daha yaklaşmak isteyenler, Fatihin İstanbul'u fethetmesinde önemli bir mihenk noktası olan Haliçte daha sonra hayat nasıl gelişti? Niçin gelişti diye merak edip bu merakım gidermek isteyenler, Bizans döneminde Roma imparatorlan İstanbul'a niçin "Allaha emanet edilmiş şehir" diyorlardı? Bunu öğrenmek isteyenler.
Üstat Ziya Şakir'in sıcak kaleminden Peygamber Efendimizi Medine'ye hicrederinde kendi evinde ağırlamak bahtiyarlığına erişmiş olan Hazreti Ebu Eyyüb Halit'i, yaşadığı dönemi, Peygamberin müjdesine nail olmak için İstanbul muhasaralarına katilması ve surlar önünde şehadetini, Fatih Sultan Mehmet Han hazrederinin burayı imar edişini, Camii ve türbenin yapılmasından sonra Osmanlı yönetimindeki Eyüp'ün, toplumsal, manevi hayattaki yerini, Eyüp'teki yaşantiyı (1959'a kadar), burada yaşamış Raif Hoca, Zekai Dede gibi meşhur kişilerin hikayelerini okuyacaksınız.

Ziya Şakir – Eyüp Sultan ve Haliç Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Ziya Şakir – Eyüp Sultan ve Haliç Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Ahmet Refik – Baltacı ve Büyük Petro

Ahmet Refik – Baltacı ve Büyük Petro Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Ahmet Refik – Baltacı ve Büyük Petro Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Baltacı ve Büyük Petro Kitap Kapağı Baltacı ve Büyük Petro
Ahmet Refik
Akıl Fikir Yayınları
125

2011 senesi Prut Zaferimizin 300. yıldönümüdür. Bultava başarısı Ruslar için ne derece büyük bir önemi haiz ise, Prut Zaferi de biz Türkler için o derece şanlı bir galibiyet sayılmalıdır.

Prut Zaferinde kılıç vazifesini tamamıyla yerine getirmiş, fakat siyaset, maalesef devlet işlerine idare etmekten uzak bir bakanın cehaleti ile yapılmıştır. Vezirin cehaleti, hedefi 'devletin istikbalini' heder etmiştir. Baltacı ordu idaresinde gösterdiği fıtri dirayeti siyasi işlerde hiçbir şekilde gösterememiştir. Tarihi belgeler tam bir tarafsızlıkla ispat ediyor ki Falçi Antlaşması'nın bütün sorumluluğun III. Ahmetin bakanı Baltacı Mehmet Paşa'ya aittir. Hatta antlaşmanın maddeleri ve şartları da Baltacı'nın düşünce tarzı ve sosyal terbiyesini göstermeye delil olacak mahiyettedir.

Şu küçük eser Prut Zaferinden önceki iç durumlarımızın perişan halini açıklamak ve Prut sahillerinde canlarını feda eden kahraman askerlerimizin adlarını derin bir hürmet ve saygıyla anmaya vesile olmak için hazırlanmıştır. İçindeki bilgiler en emin ve en doğru belgelere dayanmaktadır. Dış işlerimizin ilişkilerini araştırmak için en güvenilir belgelere müracaat edildiği gibi, iç siyasetimizi gözden geçirmek için Divanı Hümayun kaleminde saklanan basılmamış belgelerden faydalanılmıştır.

Ahmet Refik – Baltacı ve Büyük Petro Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Ahmet Refik – Baltacı ve Büyük Petro Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!