Alper Sedat Aslandaş – Popüler Siyasi Deyimler Sözlüğü
Siyasi / 16 Ocak 2017

Kitap Adı: Popüler Siyasi Deyimler Sözlüğü Yazar: Alper Sedat Aslandaş Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 225 Gündelik siyaset, simgelerle, sloganlarla, deyimlerle, sembolleşmiş tarihlerle veya rakamlarla yürüyor. Hele toplumsal iletişime jestlerin ve dolaylı anlatımların hâkim olduğu Türkiye’de, böylesi mecazları ve deyimleri dikkate almayan bir siyasî tarih eksik demektir. “Gözlerimizin içine bakın…” lafını bilmeden AP’nin yükseliş dinamiği kavranabilir mi? “Sayın muhbir vatandaş” formülü bilinmeden 12 Mart döneminin havası anlaşılabilir mi? 12 Eylül zihniyetinin, “asmayalım da besleyelim mi?” sözünden daha veciz bir özeti var mıdır? Böylesi “vecizeleri” derleyen bu kitap, Türkiye’nin yakın dönem siyasî tarihini özetleyen bir pratik sözlük gibi. Dönemlere damgasını vuran sloganlar… Ciltlerle lafı, tarihçeyi, gerekçeyi özetleyen, “141-142”, “100 gün”, “147’ler”, “11’ler”, “Dokuzlar” gibi sihirli rakamlar… “70 sente muhtaç olmak”, “Yollar yürümekle aşınmaz”, “Dün dündür bugün bugündür”, “kadayıfın altı…” gibi, neredeyse atasözleşmiş lafların arka planı. “Ortanın göbekçileri”, “kuyudan adam çıkarmak”, “Cemal Aga”, “Yaylacılar”, “Tırt Osman”, “Plan mı pilav mı?” gibi siyasî hiciv örnekleri… Popüler Siyasî Deyimler Sözlüğü, benzersiz bir derleme-açıklama çalışması. Bu çalışma siyaset edebiyatımızın “yakasını açıyor”.

Aydoğan Vatandaş – Haarp: Kıyamet Teknolojisi
Siyasi / 12 Ocak 2017

Kitap Adı: Haarp: Kıyamet Teknolojisi Yazar: Aydoğan Vatandaş Yayıncı: Timaş Yayınları Sayfa Sayısı: 139 17 Ağustos 1999’da yaşanan Gölcük depremi sonrasında birbirinden ilginç senaryolar ortaya atıldı. Bunlardan en ilginci ise ABD ordusu tarafından Alaska’da konuşlandırılan HAARP projesiyle ilgiliydi. Deprem olaylarından ani iklim değişikliklerine kadar birçok felakete sebep olabilecek bu proje nasıl gerçekleştirildi? Projenin amaçları ve etkileri nelerdir? Gölcük depremi suni bir deprem olabilir mi? Daha önce suni deprem deneyleri yapıldı mı? Elinizdeki kitap, bu akılalmaz projeyle ilgili iddia ve sorunların cevaplarını arıyor.

Uğur Mumcu – Dersim
Siyasi / 9 Ocak 2017

Kitap Adı: Dersim Yazar: Uğur Mumcu 1937 yılında çıkan “Dersim İsyanı”nın, ,karmaşık ve çeşitli sebepleri vardır.Bu karmaşık nedenlerden ikisi büyük önem arzediyordu. Hükümet, “Umumi Müfettişlikler”e raporlar hazırlatmış ve Tunceli yöresinde yer alan aşiretleri ellerinde ki silahları toplama kararı almıştır.. Aşiretler ise bu karara karşı çıktılar.Ayaklanmanın bir sebebide aşiretlerin yaşadıkları yerlerden batıya sürgüne gönderilmek istenmesiydi. Aşiretler 25 Aralık 1935 tarihinde çıkarılmış olan “Tunceli Kanunu” ile başlanılan uygulamalara da karşı çıktılar.Bu ve Tunceli yöresinde yaşanan ayaklanmanın gerek bölgeye gerekse orada yaşamakta olan halka etkilerini kitabımızda ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir.

Sinan Meydan – El-Cevap
Siyasi / 9 Ocak 2017

Kitap Adı: Başbakan R. Tayyip Erdoğan'ın Tarih Tezleri'ne El-Cevap (Belgelerle) Yazar: Sinan Meydan Yayıncı: İnkılap Kitabevi Sayfa Sayısı: 792 Tarih Tezleri’ne El-Cevap’ta Başbakan Erdoğan’ın aşağıdaki “tarih tezleri”ne cevap verilmiştir… CHP, İnönü camileri kapattı, sattı, ahır, yatakhane, depo, parti merkezi yaptı! Türkçe ezan zulümdür!Türkçe ezan milletin değerlerine saldırıdır! Türkçe ezan iç karartıcıdır! CHP Kur’an-ı Kerim’i yasaklattı, ezanı susturdu! Ezanı Menderes’in DP’si (tek başına) aslına çevirdi! Dersim isyan etmedi, bahanelerle operasyon yapıldı! Seyit Rıza isyancı değil din mazlumudur! CHP, İnönü Dersim’de katliam yaptı! Dersim Harekatı’nda zehirli gaz kullanıldı! Ali Çetinkaya yüzü kapkara bir katildir, cellattır! Ali Çetinkaya İskilipli Atıf Hoca’yı düzmece bir mahkemeyle “Kararın infazına, şahitlerin sonra dinlenmesine” diyerek idam ettirdi! “Neyi ördün?” Türkiye’yi demir ağlarla CHP değil AKP ördü! Atatürk dönemi antropoloji çalışmaları ırkçıdır! İsmet İnönü dinsel içerikli kitapları yasaklattı! CHP, Aşık Veysel’i Sivas’a sokmadı! CHP’ye göre saz gerici bir müzik aletidir! CHP döneminde Halk Müziği yasaklandı! İsmet İnönü döneminde gaz, ekmek, şeker vb. karneyle dağıtıldı! Üç beş çanak çömlek Marmaray’ı dört yıl geciktirdi! Kanuni’nin ömrünün 30 yılı at sırtında geçti! EL-Cevap’ta 1950’den 2013’e Cumhuriyet tarihinin neden, nasıl ve kimlerce çarpıtıldığı gözler önüne serilmiş ve Cumhuriyet tarihiyle ilgili en çok merak edilen konulara belgelerle açıklık getirilmiştir.

Mehmet Efe – Mızraksız İlmihal
Dini , Siyasi / 7 Ocak 2017

Kitap Adı: Mızraksız İlmihal Yazar: Mehmet Efe Yayıncı: Kaknüs Yayınları Sayfa Sayısı: 214 Siz demiyor muydunuz, “İnsanın düşünce serüveni, öğrenme serüveni; bilinen şeylerden bilinmeyene doğrudur çocuklar” diye? Bilinenlerin arkasındaki irade ne diye sordum; yüreğime sorular sordum hocam… İnsan yüreği hangi yasalara uyar hocam? “Yerçekimi Yasası”na mı? “Normal şartlar altında; aynı nedenler, aynı sonuçları doğurur yasası”na mı? Ya insanın yasaları? Yüreklere hükmedebilen yasalar mı? Neyim ben? Sordum yüreğime ve yüreğimde; doğuma da, ölüme de güçlü bir karşılık verme açlığı gördüm. Huzur veren, dinginlik veren bir karşılık! Yaşamı aşan, aşkın bir karşılık… Bu karşılığı aradım ve sonunda herşeyi Yaratan’ın, herşeye belli bir karşılık da koyduğunu anladım. İşte benim arkamdaki karanlık güçler bunlar. Başörtümün altındaki örümcekler bunlar hocam… ‘80’li yıllar, “İslamcı” genç kuşağın öyküsü….

Banu Avar – Sınırlar Arasında
Siyasi / 5 Ocak 2017

Kitap Adı: Sınırlar Arasında Yazar: Banu Avar Yayıncı: Truva Yayınları Sayfa Sayısı: 416 “İnternet hakikaten çok önemli bir olanak, ama bütün bu olanağı kullanmak için bir irade göstermemiz yani ‘politik insan’ olarak davranmamız gerekiyor. Sadece İnternet’in bir teknolojik imkan olarak varlığına güveneceksek yanılırız. O zaman da, diğer yeni teknolojilerin ilk ortaya çıkışlarından sonra uğradığımız hüsrana uğramamız kaçınılmaz olur (…) inanıyorum ki, yeteri kadar irade her zaman var. Bu iradeyi örgütleyen BİA gibi örnekler oldukça da, bu işler sürecek.” – Prof. Ümit Atabek

Murat Çizakça – Demokrasi Arayışında Türkiye
Siyasi / 3 Ocak 2017

Kitap Adı: Demokrasi Arayışında Türkiye Yazar: Murat Çizakça Yayıncı: Yeni Türkiye Yayınları Avrupa ve İslam dünyası üzerindeki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Murat Çizakça, bu kitapta otuz yıllık iktisat tarihi birikimini bir alet gibi kullanarak güncel sorunlarımıza çare bulmaya çalışıyor. Kısacası bu kitap, bir iktisat tarihçisinin siyaset bilimine bakış açısını içeriyor. Ve bu nedenle de türünün belki de ilk ve tek örneği… Çizakça’nın cevap aradığı sorular şunlar: 1. İslam dünyası niçin Batı’nın gerisinde kalmıştır? 2. Demokrasi niçin Batı’da görünür de İslam dünyasında görülmez. 3. Halkının çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede liberal demokrasi uygulansa, ülke hemen radikal İslam’ın eline geçer mi? 4. Dindar/demokratlar ülkemizde iktidara gelebilirler mi? 5. Gelirlerse, oluşturacakları hükümetin ekonomik programı ne olabilir?

Said Halim Paşa – Buhranlarımız
Dini , Siyasi / 7 Aralık 2016

Kitap Adı: Buhranlarımız Yazar: Said Halim Paşa Yayıncı: Tercüman Yayınları Said Halim Paşa, İkinci Meşrutiyet devrimizin fikir ve devlet adamlarındandır. 1913 — 1916 yıllarında, Balkan Harbinin sonu ile Birinci Dünya Harbinin ilk senesinde sadra- zam olarak hükümetin başında bulunuyordu. Tarihimizin en buhranlı ve acı bir devresin- de vatana hizmet için çalıştı. Yazdığı eserlerle aydınlara yol göstermek, dertlerimizin ve gerileyişimizin gerçek sebeplerini ortaya koymak iste- di. Günümüzde devam etmekte bulunan fikir mücadelesinin, Meşrutiyet’teki fikir hareketleri ile başladığı malûmdur. Bu fikrî uyanış devresi içinde Said Halim Paşa «İslâm birliği» ve «İslâmcılık» akımının en öndeki temsilcilerinden biri idi. Me- seleleri bu açıdan ele almıştır. O yıllarda aydınları meşgul eden ve hepsinin verdikleri eserlerde tesirleri görülen, İslâmcılık, Türkçülük, Osmanlıcılık ve Batıcılık gibi temel fikir cereyanları ciddî olarak tetkik olunmak lâzımdır. Bunun, şimdiki ve gelecekteki tefekkür hayatımız için lüzumlu ve faydalı olduğu meydan- dadır. «Buhranlarımız» adını taşıyan bu cildin için- de Said Halim Paşa’nın on yılda ayrı ayrı kaleme alıp yayınladığı yedi kitap vardır . Bunlar memleket meseleleri ve buhranlarımız üzerinde İslamcı bir görüşle yapılmış denemelerdir. Kitabın dilini, böyle fikrî bir eser için müm- kün olabilecek son derecede sadeleştirmeye ça- lıştım . Bunun — ehliyetimin yetersizliğinden olacak — beni çok uğraştırdığını itiraf etmeliyim. Fakat herhalde…

Uğur Mumcu – Sakıncalı Piyade
Siyasi / 6 Aralık 2016

Kitap Adı: Sakıncalı Piyade Yazar: Uğur Mumcu Yayıncı: Tekin Yayınevi Efendim, bir zamanlar ülkemizde oynanan oyuna, ‘Sakıncalı Piyade’ oyununa hoş geldiniz. Bu akşam, izniniz olursa Sakıncalı Piyade’yi ben oynayacağım. Bu ismi ben takmadım. Onlar taktılar. Bizlere, üniversite bitirmişlere yedek subay olma hakkını çok gören etkililer ve yetkililer… Yedek subay okulundan başarıyla er olarak çıktıktan sonra adımız, hakkımızdaki yazışmalarda ‘Sakıncalı Piyade Eri’ olarak geçiyordu. Ben de bu adı oradan aldım…

Sibel Bozdoğan & Reşat Kasaba – Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik
Siyasi / 6 Aralık 2016

Kitap Adı: Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik Yazar: Sibel Bozdoğan & Reşat Kasaba Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda Türkiye, evrensel bir modernleşme modelinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösterilmişti. Türkiye’nin, Osmanlı dönemi reformlarından başlayıp Kemalist ulus-devletle en yetkin ifadesine ulaşan modernleşme ve Batılılaşma tarihi, modernleşme kuramcılarının tüm yazdıklarını doğrular görünüyordu. Editörlüğünü Sibel Bozdoğan ile Reşat Kasaba’nın yaptığı bu kitap, Türkiye’de ve dünyada modernleşme projesinin krizi ve geleceği üzerinde çalışan çeşitli disiplinlerden yazarlları bir araya topluyor. Bu yazarların her biri, kendi uzmanlık alanlarından Türkiye’ye bakarken güncel kavramsal araçları ve teorik çerçeveleri de kullanarak, Kemalizm ve modernleşme, modernleşmenin doğrultusu, İslamcı siyaset ve kimlik arayışı, kadın ve cinsiyet, mimarlık kültürü, kent planlaması ve müziğe kadar çeşitli konuları inceliyor, tartışıyorlar.

Bülent Bilmez & Gülay Kayacan & Şükrü Aslan – Dersim 38’i Hatırlamak
Siyasi / 6 Aralık 2016

Kitap Adı: Dersim 38'i Hatırlamak Yazar: Bülent Bilmez & Gülay Kayacan & Şükrü Aslan Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları “…Sonuç olarak bu tarih, yüzlerce sayfası olan bir kitap gibidir. Beğenmediğimiz sayfaları yırtma hakkımız olmadığı gibi, kimsenin bir dönemi yok sayma hakkı da olamaz. Hiç değilse 1937-38’de Dersim’de öldürülen, sürgüne gönderilen ve sürgünde ölen binlerce insanın anısına saygı için bu toplum geçmişiyle yüzleşmelidir. Belleklerdeki Dersim’38 Sözlü Tarih Projesi, dört farklı kuşağın Dersim ’38’e yönelik algılarını ortaya çıkarırken, aynı zamanda bugün de resmi tarih açısından örtük olmaya devam eden Dersim’in en sorunlu dönemini tanımaya yönelik bir kapı açmaktadır.

M. Cihat Akyol – Kontrgerilla
Siyasi / 6 Aralık 2016

Kitap Adı: Kontrgerilla Yazar: M. Cihat Akyol Yayıncı: Şafak Matbaası Bu kitapta ülkemizde büyük tahribat bıraktıktan sonra geride kalmış olan “Kontr-gerilla kampanyası” konu edilmektedir.

Karl Marx – Ücret, Fiyat ve Kar
Ekonomi , Siyasi / 6 Aralık 2016

Kitap Adı: Ücret, Fiyat ve Kar Yazar: Karl Marx Yayıncı: Sol Yayınları Marx’ın Ücret, Fiyat ve Kâr’ı, Marksist politik ekonominin en önemli eserlerinden biridir. Bu eserde Marx, Kapitalin birinci cildinin yayınlanmasından iki yıl önce, ekonomi öğretisinin temellerini özetlemiş ve güncel bir tarzda ortaya koymuştur.