Stanislasvki – Bir Aktör Hazırlanıyor
Sanat , Tiyatro / 5 Aralık 2016

Kitap Adı: Bir Aktör Hazırlanıyor Yazar: Stanislasvki Yayıncı: Papirüs Yayınevi Çağdaş Tiyatronun doğuşundan beri biriken uydurma, doğa dışı, tiyatromsu, aşınmış, basmakalıp bir çok sahne alışkanlığı, artık yaralılıklarını yitirmiş durumdadır ve yeni sanatın coşkulu bir şekilde yol alabilmesi için bu alışkanlıklar aşılmalıdır. Bunu başarabilmesi içinde doğanın yetenekle donattığı aktörlerle yönetmenlerin, bir düzen altında eğitilmeleri gerekir. Eğitimsiz yetenek ne işe yarar?Bir insandan gerçek bir aktör, gerçek bir yönetmen, iyi bir piyes yazarı hatta iyi bir seyirci yaratmanın yolu, eğitimin tornasından geçmelidir. İşte bu kitapta Stanislavsky, soylu bir tiyatroyu hedefleyerek, sahnenin ve salonun yaratıcı ve yardımcı öğelerinin iç yüzünü, zengin deneyimlerinin ve bilgi birikiminim ışığında, romanımsı bir biçimde aktarıyor. Ünlü, ünsüz tüm aktör, aktrist ve yönetmenlerin bu kitaptan, gereği kadar yaralanabileceklerini umuyoruz.

Onur Ataoğlu – Japon Ne Yapmış
Kültür , Sanat / 21 Kasım 2016

Kitap Adı: Japon Ne Yapmış Yazar: Onur Ataoğlu Yayıncı: Çınar Yayınları Onur Ataoğlu, Japon Yapmış dizisinin ikinci kitabında, Japonya’da yabancı olmayı, günlük hayat koşturmacası içinde Japonya’nın çeşitli kültürel görünümlerini, Japon mutfağını, Japon bahçelerini, akıl ötesi Japon icatlarını, Japon mafyası yakuzayı, sinek avlayan polisleri, dini festivalleri, Japon öcü hikâyelerini, pachinko salonlarını, karaokeli gece hayatını, efsanevi Kodo davul grubunu, “düşlerinin resmini yapan” ünlü sinema yönetmeni Akira Kurosawa’yı, Hiroşima’ya atılan atom bombasından etkilenerek kan kanserinden ölen bir “kız çocuğu”nu, İkinci Dünya Savaşının bittiğinden habersiz, ormanların derinliklerinde saklanarak yaşamaya çalışan Japon Rambolarını, kısacası Japonun neler yaptığını, hem düşündüren hem de eğlendiren bir dille anlatmaya devam ediyor…

Albert Camus – Sanatçı ve Çağı
Deneme , Sanat / 18 Kasım 2016

Kitap Adı: Sanatçı ve Çağı Yazar: Albert Camus Yayıncı: Bilgi Yayınevi 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Albert Camus, düşünür, romancı ve tiyatro adamı olarak eserleri yüzyılımızı deyimlendiren yazarların en büyüklerindendir. Düşünce özgürlüğünden hiçbir zaman ayrılmamış, inandığı ve saygı duyduğu gerçekleri, engin bir yüreklilikle savunmuştur. “Sanatçı ve Çağı” Albert Camus’nün sanat görüşünün ve sanatçı kişiliğinin bir açıklamasıdır…

Seyyid Ahmet Arvasi – Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz
Felsefe , Sanat / 17 Kasım 2016

Kitap Adı: Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz Yazar: Seyyid Ahmet Arvasi Yayıncı: Babıali Kültür Yayıncılığı Eğitimci-Yazar ve mütefekkir S.Ahmet Arvasi bu eserinde diyalektik ve estetik konularını elealmakta, insanın estetik karşısındaki tavrını incelemektedir. Fert ve toplum olarak “insanı biçimlendirmede” güzel sanatların çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Arvasi, “İlim ve fikir adamları güzel sanatların sosyolojisine ve psikolojisine yönelince, “Sanat, sanat için mi, toplum için mi? sorusu ile karşılaşmaktadır” diyerek konuyu bilim ışığında irdelemektedir…

Paul Klee – Modern Sanat Üzerine
Sanat / 3 Kasım 2016

Kitap Adı: Modern Sanat Üzerine Yazar: Paul Klee Yayıncı: Altıkırkbeş Yayınları Sayfa Sayısı: 64 Şu andaki biçimi bakımından bu dünya, Mümkün olan tek dünya değildir.

Theodor W. Adorno – Minima Moralia
Deneme , Edebiyat , Sanat / 6 Ekim 2016

Kitap Adı: Minima Moralia Yazar: Theodor W. Adorno Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 278 Minime Moralia, Adorno’nun başyapıtıdır. İlgilendiği bütün alanları bu kitapta bazen birkaç sayfalık tek bir fragman içinde bir araya getirmiştir. Felsefe günlük yaşam siyaset ve işçi hareketinin tarihi edebiyat ve müzik, psikoloji, faşizm, ırkçılık ve savaş.Bir polemik kitabı olarak da görülebilir: Bütün bu konuları, karşılarında eleştirel bir tutum aldığı düşünce sistemleriyle (örneğin varoluşçuluk veya psikanaliz) ve Heidegger gibi düşünürlerle kimi zaman açık kimi zaman örtük bir tartışma içinde işlemektedir. Adorno’nun kendine özgü yöntemi de bu kitapta en güçlü ifadesini bulur: İlk bakışta önemsiz görünebilen tek bir olay ya da nesne (örneğin astroloji) Adorno’nun merceği altında, büyük tarihsel eğilimleri açıklayan bir şifre olarak belirmektedir. Sunuş yazısında kendisi şöyle diyor: “Kitabın her üç bölümünde de çıkış noktası, en dar haliyle özel alandır… Buradan toplumsal ve antropolojik boyutları daha belirgin olan düşüncelere geçilir; bunlar, psikoloji, estetik ve özneyle ilişkisi içinde bilimle ilgilidir. Her bölümün sonundaki aforizmalar da, bu düşünceleri felsefeye doğru geliştirir.” Ama bu parçalar kitabına herhangi bir yerinden girmek de mümkündür: Amacının “her noktası merkeze aynı uzaklıkta olan bir yazıya” ulaşmak olduğunu yine bu kitabın bir yerinde Adorno’nun kendisi söylemiştir.

Levent Çalıkoğlu – Çağdaş Sanat Konuşmaları 1
Sanat / 4 Ekim 2016

Kitap Adı: Çağdaş Sanat Konuşmaları 1 Yazar: Levent Çalıkoğlu Yayıncı: Yapı Kredi Yayınları Sayfa Sayısı: 198 Sanat eleştirmeni, küratör Levent Çalıkoğlu: Ali Akay, Başak Şenova, Borga Kantürk, Can Altay, Emre Erkal, Emre Zeytinoğlu, Erhan Muratoğlu, Serkan Özkaya, Şener Özmen, Zerrin Boynudelik ile çağdaş sanat üzerine konuşuyor. Teknolojinin sanat için ne ifade ettiğiyle başlayan konuşmalar, sanatın hayat olma hali, felsefeyle flörtü, kopya-taklit sorunsalı, yeni tip kamusal sanat gibi konu ve kavramlara dek uzanıyor. Sonuçta çağdaş sanatın güçlü yönleri, çelişki ve sorunları ile geleceğe yönelik hareket planını tartışmaya açan bir kaynak çıkıyor.

Kaan Çaydamlı – Dada Manifestoları
Sanat / 4 Ekim 2016

Kitap Adı: Dada Manifestoları Yazar: Kaan Çaydamlı Yayıncı: Altıkırkbeş Yayınları Sayfa Sayısı: 160 Sanat “acilen” Ameliyat Edilmelidir! Hugo Ball, 5 Şubat 1916’da Zürih’te “Cabaret Voltaire” adını verdiği sanatçılar lokalini açtı. Bu, Dada’nın kamuya açık en önemli kurumunun doğuşu anlamına geliyordu. Berlin’den Zürih’e gelmiş olan dadacı Richard Huelsenbeck şu yorumu yapmıştı: ” Dada, yüreklilik, küçümseme, üstünlük, devrimci karşı koyuş; egemen mantığın, toplumdaki hiyerarşinin yok edilmesi, tarihin yadsınması, köktenci bir özgürlük, anarşi, burjuvanın yok edilmesi anlamına gelir.” Bu sanatçılar topluluğu burjuva ile savaş ve düşünce yoksulluğunu özdeşleştiriyordu.

John Berger – Picasso’nun Başarısı ve Başarısızlığı
Sanat / 1 Ekim 2016

Kitap Adı: Picasso'nun Başarısı ve Başarısızlığı Yazar: John Berger Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 240 Yirminci yüzyılın en varlıklı ve ünlü sanatçısı olarak ölen Picasso, yorulmak bilmeyen yaratıcılığı ve şaşırtıcılığıyla henüz hayattayken bile bir efsane olmuştu. Böylece kitaplar, kartlar, röprodüksiyonlardan oluşan büyük bir endüstri doğdu Picasso adıyla anılan. Günümüzde resim sanatının, ressamın, daha doğrusu ancak yaratarak var kalabilen kişinin içinde bulunduğu çıkmazdır John Berger’ın ilgisini çeken: Bir İspanyol, bir sürgün, yalnız ve yalıtılmış bir insan olarak Picasso. Picasso’nun Başarısı ve Başarısızlığı’nda Berger, resimleri üzerinden farklı bir bakış açısıyla okuyor Picasso’yu. Okurun Görme Biçimleri ve O Ana Adanmış adlı kitaplarından da aşina olduğu görme zevkini ve eleştirelliğini bu kitabıyla da sürdürüyor.

Lev N. Tolstoy – Sanat Nedir?
Deneme , Sanat / 13 Eylül 2016

Kitap Adı: Sanat Nedir? Yazar: Lev N. Tolstoy Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 377 Sanat Üzerine, Tolstoy’un kuramsal yapıtları arasında dikkati çekici bir yere sahiptir. İlk kez 1897’de yayımlandı. Rusya’da hep sansüre uğradı. Sansürsüz ilk baskısı 1898 yılında Londra’da, İngilizce olarak yapıldı; Tolstoy da bu baskıya bir önsöz yazdı. On beş yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan Sanat Üzerine yazarın üzerinde en fazla uğraştığı yapıtıdır.

F.T. Marinetti – Futurist Manifestolar Kitabı
Deneme , Edebiyat , Sanat / 1 Haziran 2016

Kitap Adı: Futurist Manifestolar Kitabı Yazar: F.T. Marinetti Yayıncı: Altıkırkbeş Yayınları Sayfa Sayısı: 261 Tomasso Marinetti’nin 1909 yılında Figaro gazetesinde durumu şöyle özetleyecekti: Şiirde temel öğeler cesaret, cüret ve isyandır, Edebiyat durgunluktan ve uyuşukluktan sıyrılmalıdır. Edebiyatta işlenecek konular saldırgan hareketler, kavga ve dövüştür. Dünya yeni bir güzellikle zenginleşmiştir. Yeni güzellik sürattir, hızdır, Motoru güçle sarsılan, homurdanan bir yarış arabası Victoire de Samotrace’dan daha güzeldir. Ancak kavga güzeldir. Saldırgan niteliksiz bir şaheser olamaz. Şiir tanınmayan ve bilinmeyen güçlere karşı saldırgan olmalıdır. Yüzyılların en yüksek noktasında bulunuluyor. Olanaksızların kapısını açmak dururken geride kalınmamalıdır. Zaman ve mekan artık ölmüştür. Sınırsız ebedi sürat elde edildiğine göre, mutlakta (absolu) yaşanıyor demektir. Dünyanın tek sağlık ilacı savaştır, militarizm, feminizm, fırsat kollayıcılık, çıkarcılık lanetlenmelidir, denmektedir. Bu kırıp geçiren, yıkıcı şiddetteki bildirgemizi İtalya’dan bütün dünyaya ilan ediyoruz ve Fütürizm’i kuruyoruz; çünkü ülkemizi, profesörlerin, arkeologların, çenesi düşük edebiyatçıların ve antikacıların kangreninden kurtarmak istiyoruz. F.T.Marinetti

Francoise Gilot & Carlton Lake – Picasso İle Yaşamak
Sanat / 1 Haziran 2016

Kitap Adı: Picasso İle Yaşamak Yazar: Francoise Gilot & Carlton Lake Yayıncı: Hemen Kitap Sayfa Sayısı: 408 Zamanımı anladım ve çağdaşlarımın ahmaklığını, kibirlerini, hırslarını, sömürdüm. Bu benim itirafım, acı bir itiraf, görünebileceğinden daha acı verici. Ama en azından ve en sonunda dürüst olma gibi değeri var. Gerçeklik nedir?… Gerçeklik var olmaz… Gerçeklik yoktur… Gerçeklik yalandır. Hepimiz biliriz ki, sanat gerçeklik değildir. Pablo Picasso Tual, renk, metal, seramikler. Bu yüzyılın önde gelen ressamı, hepsine hakimdir. Fakat, efsanevi Pablo Ficasso’nun öbür tutkusuna ne olacak? Zekâsı, romantizme engel mi olacak? Beyaz perdeye aktarılırken Anthony Hopkins’in başrolünde oynadığı ve beğeni toplayan bu kitapta; 20. Yüzyılın dehası olarak kabul edilen Picasso’nun sanatını, sanata ve dünyaya bakışını, hayatını ve aşklarını bulacaksınız.

Vassily Kandinsky – Sanatta Ruhsallık Üzerine
Sanat / 25 Mayıs 2016

Kitap Adı: Sanatta Ruhsallık Üzerine Yazar: Vassily Kandinsky Yayıncı: Altıkırkbeş Yayınları Sayfa Sayısı: 104 “Her sanat eseri, çağının çocuğu ve pek çok durumda duygularımızın kaynağıdır. Bundan da anlaşıldığı gibi, uygarlığın her dönemi, asla tekrarlanamayacak olan, kendine özgü bir sanat meydana getirir. Geçmişin sanat ilkelerini canlandırma çabaları en fazla ölü bir sanat doğurur. Eski Yunanlılar gibi yaşamamız ve hissetmemiz olanaksızdır. Aynı şekilde, heykelde Yunan metodlarını takip etmeye çalışanlar, yalnızca bir form benzerliği elde ederler, eser sonsuza değin ruhsuz kalır.”