Ahmet Buke – Evde Kimse Yok

Evde Kimse Yok Kitap Kapağı Evde Kimse Yok
Ahmet Buke
Ölümsüz Öykü Kulübü

Güneşin ince çizgisi koridordaki halının ayak ucuna düştü önce. Dokumadaki mavi çiçekli deseni ortaya çıkartan zeminin rengi, bu ışıkla biraz daha açıldı. Aynı hizada duran, üzeri tüylü terlik tekinin burnu güneşin ilk parıltısıyla yıkanmaya başladı. Tam o anda, bu değişimin olduğu yere çok yakın olan kapı çekildi. Merdivenlerden aşağıya acele topuk sesleri hızla indi. Kapı kanadının geriye ittiği hava evin koridorunda belli belirsiz esti. Güneşin hattında uzanan terliğin tüyleri dalgalandı. Rüzgardaki parfüm kokusuna bulandı ortalık. Alacağı yol uzadıkça etkisini kaybeden rüzgar, koridorun sonundaki metal sehpaya ve üzerindeki çiçeğe ulaşamadı. Eğer ulaşsaydı belki daha çabuk uyanabilirdi.

Ahmed Hulusi – Sistemin Seslenişi Cilt 2

Sistemin Seslenişi Cilt 2 Kitap Kapağı Sistemin Seslenişi Cilt 2
Ahmed Hulusi
Kitsan Yayınevi
293

Beyninizde ilim, irfan, gönlünüzdek KUR'AN, hiç duymadıklarınızla sizi yarınlara ve öte boyutlara taşıyan "insan"; Ahmed Hulusi
Çok söze ne hacet...
Bu kitapta da gene, bugüne kadar hiç duymadıklarınızı ve okumadıklarınızı okuyacak; sonra tekrar tekrar okuyacaksınız!..
Tıpkı diğer kitaplarda olduğu gibi...
Allah Rasulü'nün (aleyhisselam) yolundan yeni ufuklara doğru...

Ahmed Hulusi – Sistemin Seslenişi Cilt 1

Sistemin Seslenişi Cilt 1 Kitap Kapağı Sistemin Seslenişi Cilt 1
Ahmed Hulusi
Kitsan Yayınevi
239

"1965'te yayınlanan ilk kitabımdan, 1998'de yayınlanan son kitabıma kadar, bu çağın bilimleri ışığında, müslümanlığın temelindeki gerçekelri günyüzüne çıkartmaya gayret ettim. İslam Dini'nin hangi gerekçelerle, neyi niye teklif ettiğini anladığım kadarıyla okurlarımla paylaştım.
Bu kitabımda yazdıklarım ise, sanırım, benim yaradılış amacımın dile gelişidir...
Ahmed Hulusi'ye özgü bakış açısıyla, "OKU"nanları, okurlarına sunan bu kitap; değerlendirenlerini bambaşka bir boyutta düşünmeye sevkedecek; Kur'an ve İslam Dini'nin niye kıyamete kadar geçerli olduğunu farkettirecektir.

Ahmed Hulusi – İnsan Ve Sırları Cilt 2

İnsan Ve Sırları Cilt 2 Kitap Kapağı İnsan Ve Sırları Cilt 2
Ahmed Hulusi
Kitsan Yayınevi
298

Kaderimiz önceden mi yazıldı?
Ölüm nedir?.. Ölüm ötesinde bizi nasıl bir yaşam bekliyor?..
Beklenen kıyamet ne zaman?
Cennet ve cehennem nedir?.. Niçin ebedidir?..
Bu kitapta, dinin temelindeki kuralların keyfi hükümler değil, yaşamımızda uyulması zorunlu işleyiş mekanizması olduğunu, bugünün bilimsel gerçekleri ile anlatmaya çalıştık!

Ey düşünen beyinler; din ahiret işi değildir!.. Gelin İslam Dini'nin çağlarüstü yapısını tespit edip, sonsuz geleceğinizi kurtarma çalışmalarına başlayın çok geç olmadan...

Ahmed Hulusi – İnsan Ve Sırları Cilt 1

İnsan Ve Sırları Cilt 1 Kitap Kapağı İnsan Ve Sırları Cilt 1
Ahmed Hulusi
Kitsan Yayınevi
321

Dinin temelindeki bilimsel gerçekler nelerdir?..

Din niçin gelmiştir?..

Ölümötesine niçin inanmak zorundayız?..

İnsan denilen varlık nedir?..

Nasıl oluşmuştur?..

Hangi tesirlerin hükmü altındadır?..

Neleri meydana getirebilme özelliklerine sahiptir?..

Dinle emrolunan bir kısım fiillerin ardındaki gerçekler nelerdir?..

Evet, bunlar gibi nice soruların cevaplarını açıklamak gayesiyle hazırlanmış bir kitaptır elinizdeki.

Evren -insan - Ölümötesi yaşam!..

İnsan nereden geldi. Neden geldi. Nasıl geldi. Nereye gidiyor?..

İnsan denilen varlığın sahip olduğu eşsiz hazine BEYİN!.. Beyne verilmiş hayalimizden bile geçirmediğimiz sayısız özellikler!..

Bugüne kadar, gerek okuma, gerekse dinleme yoluyla edindiğiniz bilgilerden çok çok değişik bakış açılarını sizlere bu kitap ile ulaştırmaya çalışacağız.

Esasen bu kitap iki ana bakış açısını izâh etmektedir:

A) ZAHİR yönüylü, dinin dayandığı gerçekler.

B) BATIN yönüyle dinin insana idrâk ettirmek istediği, HAKİKATI.

* * *

Büyük bir kısmıyla 1984 yılı içinde banda alınan sohbetlerimizin çözümüyle oluşan bu kitabın, konuları itibariyle düzeyini oldukça yüksek tutmak mecburiyetinde kaldık. Belki bazı bölümlerini bir kaç defa okumak gerekecek mevzûa adapte olabilmek için. Zirâ genelde hakkında pek az konuşulan konular bunlar. Düşünen, düşünmek isteyen beyinlere hitabetmek üzere hazırladık!..

Taklid yoluyla meseleyi kabul edip, o kadarıyla yetinmek isteyenlere söyleyecek hiç bir sözümüz yok!.. Seslenişimiz TAHKİK ehlinedir!..

«İnsanın şerefi aklıyladır», hükmünce, akıl sahiplerine hitabetmeye çalışıyoruz.

* * *

23 senelik maddî - manevî araştırmalarımızın neticesinde Cenâb-ı Hakk'ın lûtfetmiş olduğu ilmi sizlere takdim ediyoruz. Bu çalışmalarımızın zâhir yönü itibariyle derinliklerinde öncelikle başta kütübü sitte diye bilinen hâdis kitapları ile, bunların dışındaki bir kısım hâdis külliyâtları; ileri gelen tasavvuf büyüklerinin görüşleri, temel teşkil etmektedir. Bâtını itibariyle ise Cenâb-ı Hakk'ın indinden ihsan ettiği kadarıyla bir ilim; müşahede, sayısız mânâlar.

Kul kusursuz olmaz, hükmünce yanılmış olduğumuz hususlar olabilir. Ama şurası kesinlikle bilinmelidir ki, yapılmış olan bütün çalışma, günümüz ilminde de yararlanılarak, Hazreti Rasûlullah Aleyhis selâmın işaret ettiği, açıkladığı gerçekleri anlama gâyesine oturmuştur. Şayet siz, bizim anlattığımızı bir âyet ve hâdise ters düşüyor şeklinde anlarsanız, hemen sözümüzü bir yana bırakın ve o âyet veya hâdîs ile amel edin. Zirâ, kim olursak olalım, istisnasız hepimiz sadece Allâh Resûlüne tâbi olmak ile mükellefiz!.. Ölümötesi yaşamda bundan sorulacağız.

* * *

Şunu da ilâve edelim ki.

Astrolojinin din içindeki yeri, KADER konusuyla yakın alâkası dolayısı ile bu hususlara oldukça önemli yer verdik.

Astroloji, insanın yapısını tanıması için günümüzde oldukça önemlidir.

Geleceğe dönük hükümler çıkartmak, falcılıkta bulunmak yönüyle ise bâtıl!..

Zirâ bu hususta öylesine çok geniş kompozisyonlar söz konusudur ki, bilgisayarlarla bile işin içinden çıkmak mümkün değildir.

Gazalî Hazretlerinin «İhyâ-u Ulûmi'd Dîn» adlı eserinde, Ashabın âlimlerinden olarak bilinenibni Abbas radiyallâhu anh'ın şöyle dediği yazılıdır:

- «O Allâh ki yedi semâ yaratmış, arz¦#39;dan da onların bir mislini; ARALARINDAN emir inip duruyor!.. (Talâk 12) Ayet-i Celîlesinin tefsirini yapacak olsam, beni taşa tutardınız. Bir başka nakilde de: Beni tekfir ederdiniz!..»

Gene aynı yerde Resûlü Ekrem'in çok yakınındakilerden biri olan Ebû Hureyre radiyallâhu anh şöyle dediği kayıtlıdır:

«Peygamber Efendimizden iki kab ilim aldım, birini dağıttım. Eğer diğerinin ağzını açsam, bu kelleyi uçururdunuz!..»

Ashabtan önde gelen ve âlim sayılan bu zâtların anlayışsızlar tarafından «tekfir» edilmesine, ya da boğazının kesilmesine kadar yol açacak «SIRLAR» acaba nelerdir?..

* * *

Şunu kesinlikle bilelim ki...

Din bugün çoğunluğun sandığı gibi yüzeysel emirler - yasaklar bütünü değildir!..

Dinde öyle «SIRLAR» vardır ki, bunlara muttalî olan bir kişinin bütün hayatı değerlendiriş şekli mutlaka değişir!.. Ve bunlar ancak yüksek tefekkür gücüne sahip olarak yaratılmış beyinlere has ilimlerdir!..

Öyle ise, bizler de artık beyinlerimizi çalıştırıp, 5 duyuyla kayıtlı mahlûklar olarak yaşama seviyesinden; Allâhu Teâlâ'nın kendisine «HALİFE» olarak meydana getirdiği, «en şerefli» olma mertebesine ulaşalım!..

* * *

Unutmayalım ki, dünyaya bir daha geri dönüş sözkonusu değildir... Şu anda neler elde edebilirsek, ebedî bir yaşam boyunca onlarla yetinmek zorunda kalacağız.

Allâh hepimize Hakîkatı idrâk ettirecek ilmi ve onun ile hâl sahibi olmayı nasib etsin!..

Afşar Timuçin – Destanlar

Destanlar Kitap Kapağı Destanlar
Afşar Timuçin
Bulut Yayınları
211

Ayrıdır dünyamızın zamanları
Her zamanda gelir geçer bu yoldan
İyi kötü her çeşit yolcu
Bu her gün kendimizi daha anladığımız
Denizinde tek damla olduğumuz
Bu uzun yolculuğu
Adam vardır çöllerden çöllere geçirir.