Oral Sander – Siyasi Tarih 1. Cilt: İlkçağlardan 1918’e

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e Kitap Kapağı Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e
Oral Sander
İmge Kitabevi
423

Oral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede incelemiş, uygarlık tarihi, kültür tarihi temeline oturtmuştur. Bu kitap, hem siyasi tarih öğrencilerinin, hem de genel okuyucunun ilgisini çeken, yararlı bir temel başvuru kaynağı niteliğindedir.

Prof.Dr. Ömer Kürkçüoğlu

Bir Yorum Bırakın