Necip Fazıl Kısakürek – Sultan Vahidüddin

Sultan Vahidüddin Kitap Kapağı Sultan Vahidüddin
Necip Fazıl Kısakürek
Büyük Doğu Yayınları

“Evet milli şahlanışın başında 14 – 15 ve Cumhuriyetin ilanında 19 yaşında bir olan biz bunca yıl boyunca gördüğümüz işittiğimiz okuduğumuz ve manalandırdığımız şeylerin yekûnu olarak şu hükme varmış bulunuyoruz ki Birinci Dünya Harbi felaketi ve İmparatorluk devletinin çöküşünden sonra Türk haklarını sağlamak yolunda milli bir şahlanışa ilk olarak meydan açma fikri bu hareketin şefliğini yapan Mustafa Kemal Paşadan önce ve onun şahsında Sultan 6. Mehmed Vahidüddinindir. Yani aynı hareketin vatan hainliğiyle suçlandırdığı adamın... Bu iddiayı tam bir fikir namusuyla ana tezimiz olarak başa alıyor ve en ince teferruatına kadar ispatını boynumuza borç biliyoruz."

“Necip Fazıl Kısakürek – Sultan Vahidüddin” için bir cevap

  1. Salahi Rasih Sonyel’in eseri olan [link]http://www.ekitapcilar.com/salahi-sonyel-gizli-belgelerde-mustafa-kemal-vahdettin-ve-kurtulus-savasi/ bakılacak olursa dönek lümpen Marxist Necip Fazıl’ın başta İsmet Paşa’yı aşalamak üzere devrin başvekili Adnan Menderes tarafından yurda davet edilmesi, Türkiye’de ilk trolcülüğün temellerini atmıştır. İsmet paşa aleyhtarı epeyce başarılı olunca, kendini aşmış ve Atatürk’e saldırmaya başlamıştır. “Atatürk seni sevmek milli ibadettir” diyen 3ncü Cumhurbaşkanımız, baş vekili Menderes’i çok şiddetli bir şekilde uyarınca, Necip Fazıl yön değiştirip bu seferde, Hüseyin Hilmi Işık’ın kurucusu olduğu Işıkçılar tarikatına girmiş ve Paristeki ve daha önceki komünist hayatına veda etmiştir. Yakın zamanımızın gazetecisi, Hüseyin Üzmez’i meşhur gazeteci Ahmet Emin Yalman suikastına azmettirmiştir. Mahkemede de döneklik yaparak, Hüseyin Üzmez’i ortada bırakmıştır. Çalkantılı siyasal hayatı yanında en önemli eserlerini edebiyat alanında vermiştir. Edebi yönü kuvvetli olduğu için bu gün bu yönü siyasete karıştırılmaktadır.

Bir Yorum Bırakın