Necdet Sakaoğlu – Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi

25 Ekim 2016

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi Book Cover Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi
Necdet Sakaoğlu
İletişim Yayınları
9789754702170

Türkiye Cumhuriyeti, yeterli kurumlaşmaya ve kadroya kavuşmamış 80 yıllık bir eğitim geleneği devralmıştı. Cumhuriyet eğitimi de neredeyse bir o kadar zamanlık yol aldı. Fakat görülüyor ki ilk dönemin köklü atılımları, denenmiş doğrular yerine "koy kaldır" kolaylıkları yerleşmiş... 1920'lerde Atatürk'ün çizdiği eğitim politikası, sisteme ve mesleğe dayandırılmıştı: "Mektep genç dimağlara insanlığa hürmeti, millet ve memlekete muhabbeti, şerefli istiklâli öğretmeli, en mühim vazife maarif işleri olmalı, öğretme vazifesi güvenilir ellere teslim edilmeli, muallimlik diğer yüksek meslekler gibi, refah teminine müsait bir meslek hâline konmalı" idi...

0 Yorum

Bir Cevap Yazın