Mustafa Sabri Küçükaşçı – Abbasiler’den Osmanlılar’a Mekke-Medine Tarihi

Abbasiler'den Osmanlılar'a Mekke-Medine Tarihi Kitap Kapağı Abbasiler'den Osmanlılar'a Mekke-Medine Tarihi
Mustafa Sabri Küçükaşçı
Yeditepe Yayınevi
288

Hz. İbrahim tarafından harem kılınan Mekke ile Hz. Muhammed tarafından harem kılınan Medine şehirlerine Türk kültüründe iki harem anlamında "Haremeyn" adı verilmiştir. Ortaçağ'da Müslümanlar'ın yaşadıkları diğer şehirlerden farklı bir konumda algılanan Haremeyn şehirleri siyasi, sosyal ve kültürel hayatta daima belirleyici olmuştur. "Abbasiler'den Osmanlılar'a kadar Mekke-Medine Tarihi'nde Abbasiler'in Haremeyn'e yönelik geliştirdikleri politikalar, bu şehirlerde var olan tarihi mirasın ihyası. Fatımi, Selçuklu, Eyyübi ve Memlükler'in Mekke ve Medine'ye hakim olma çabaları ve Hz. Peygamber'in soyundan gelen Al-i Fatıma'nın (seyyid-şerif) Haremeyn'deki siyasi etkinlik ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Kitapta Abbasiler 'den Osmanlılar'a kadar Mekke ve Medine'de yaşanan siyasi, sosyal ve iktisadi gelişmeler üzerinde de durulmaktadır."

Bir Yorum Bırakın