Michael Kohlmeier – Perilerin Şarkısı

Michael Kohlmeier – Perilerin Şarkısı Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Michael Kohlmeier – Perilerin Şarkısı Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Antik Çağ Söylenceleri: Perilerin Şarkısı Kitap Kapağı Antik Çağ Söylenceleri: Perilerin Şarkısı
Michael Kohlmeier
Yurt Kitap Yayın
186

Tanrıça Pallas Athena uygun bir yere oturarak, aulos'una üflemeye başladı... Harikulade güzellikteki müzik, ne yazık ki müzisyeni çirkinleştiriyordu... Kavalı kaldırıp uzaklara fırlattı, peşinden korkunç bir lanet okumayı da ihmal etmedi: "Kim ki bu kaval ile müzik yapmaya cüret ederse, talihsizlik onun yakasını asla bırakmasın."

Gel gör ki, talihsiz Satir Marsyas tam da oralarda dolaşıyormuş. Ayağı kavala takılıp da tökezleyince, kendi kendine şöyle demiş: "Pekala, madem ki ona takılıp tökezledim, o da karşılık olarak bana hizmet etsin."
...
Apollon bir süre onun kendi adıyla caka satmasının dinledikten sonra, Olimpos'tan aşağı indi ve Marsyas'ın başına dikildi... Müzik yapmaya başladılar.

Apollon lir ile, Marsyas aulos ile...

Tanrı, lira çalarken şarkı söylemeye başlamıştı. "İşte" diyordu şarkısında, "sen de aynısını yap! Kavalını çalarken şarkı söylemeni istiyorum!"

Michael Kohlmeier – Perilerin Şarkısı Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Michael Kohlmeier – Perilerin Şarkısı Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1

Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitap Kapağı Türk Mitolojisi Cilt 1
Bahaeddin Ögel
Türk Tarih Kurumu Yayınları
644
 • Efsanelerin kednilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji (Mythologie) ise, bu efsaneleri inceleyen ilim koludur.

  Eserimizin I. Cildini Efsanelere ayırdık, çünkü efsaneler (Mythes), bir milletin mitolojisinin canlı ve yaşayan varlıkları gibidirler. Türk efsaneleri için, başlıca iki türlü kaynağımız vardır:

  - Tarihlerde geçen ve özel olarak eskiden yazılmış Türk efsanleri.

  - Halk ağzından derlenmiş efsaneler. Hun, Göktürk ve Uygurlarla ilgili efsaneleri toplama ve inceleme, Çin kaynaklarını yakından tanıyan biri olmamız sebebiyle zor bir mesele teşkil etmedi. Böyle bir eser, ilim adamlarımız için olduğu kadar; Türk aydınları için de faydalı olmalı idi.

  İçindekiler:

 • Büyük hun devleti ve Türk mitolojisi
 • Türklerin kurttan türeyişi
 • Ergenekon efsanesi
 • Uygurların türeyiş efsanesi
 • Oğuz destanı
 • Türkmenlerin şeceresi
 • Oğuz destanları hakkında bazı notlar
 • Han-nâme:
 • Yaratılış destanları
 • Manas destanı
 • Türkler ve moğol mitolojisi
 • Türk mitolojisinde "geyik"
 • Türk mitolojisinde "kartal"
Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Metin And – Dionisos ve Anadolu Köylüsü

Metin And – Dionisos ve Anadolu Köylüsü Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Metin And – Dionisos ve Anadolu Köylüsü Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Dionisos ve Anadolu Köylüsü Kitap Kapağı Dionisos ve Anadolu Köylüsü
Metin And
Efil Yayınevi
78

"metin and'ın elif yayınevi'nden çıkmış 1962 tarihli mavi kaplı güzel kitabıdır. doğallıkla, dionisos ayinlerinin bugün anadolu'daki izlerini araştırır idi, en azından 60'lara kadar anadolu'da dionisos tapınçlarının yaşadığını belgelerdi."

Metin And – Dionisos ve Anadolu Köylüsü Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Metin And – Dionisos ve Anadolu Köylüsü Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Oinoandalı Diyojen – Doğa Üzerine Bir Epitom

Oinoandalı Diyojen – Doğa Üzerine Bir Epitom Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Oinoandalı Diyojen – Doğa Üzerine Bir Epitom Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Doğa Üzerine Bir Epitom Kitap Kapağı Doğa Üzerine Bir Epitom
Oinoandalı Diyojen
Mağma Kitap

Bugün Fethiye’de, dağlık ve ıssız bir bölgede, antik zamanın görkemli kentlerinden Oinoanda’da, Diyojen’in dev bir yazıtı bulunuyor. Epikürcü doğa felsefesinin bir özetini sunan yazıt, aynı zamanda antik dönemin en önemli tanığı. Magma, Oinoandalı Diyojen’in doğa felsefesini ilk kez Türkçeye çevirdi.

Oinoandalı Diyojen – Doğa Üzerine Bir Epitom Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Oinoandalı Diyojen – Doğa Üzerine Bir Epitom Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Ali Smith – Kız Erkekle Buluşur

Ali Smith – Kız Erkekle Buluşur Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Ali Smith – Kız Erkekle Buluşur Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Kız Erkekle Buluşur Kitap Kapağı Kız Erkekle Buluşur
Ali Smith
Turkuvaz Kitap

Anthea ve Imogen (Midge) Gunn, günümüz İskoçya’sında yaşamlarını kurmaya çalışan iki kız kardeştir. Midge büyük bir şirkette reklam yazarıdır. Daha hayalperest olan ve düzene uymakta zorlanan Anthea, aynı şirkette işe başladığı günlerde şirket aleyhine duvarlara sloganlar yazan Robin’le karşılaşır, ikisi ilk görüşte âşık olurlar. Bunu kovalayan günlerde, Midge ve Anthea, kendileriyle, gerçek duygularıyla yüzleşip mutluluğa kavuşacakları adımları cesaretle atar, onları özgürlük ve mutluluğa ulaştıracak değişimleri yaşarlar. Ali Smith, Ovidius’un Dönüşümler’de (Metamorphoses) anlattığı İphis’in öyküsünü günümüze uyarlıyor. Kız Erkekle Buluşur, aşkın gücüne dair duygusal, etkileyici ve eğlenceli bir roman: Mitolojiyle çağdaş edebiyatın başarıyla buluşup güncel toplumsal sorunlara da dokunduğu güçlü bir hikâye.

Ali Smith – Kız Erkekle Buluşur Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Ali Smith – Kız Erkekle Buluşur Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

R.I. Page – İskandinav Mitleri

R.I. Page – İskandinav Mitleri Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! R.I. Page – İskandinav Mitleri Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
İskandinav Mitleri Kitap Kapağı İskandinav Mitleri
R.I. Page
Phonix Yayınları

Tanrıların ve tanrıçaların, erkek ve kadın kahramanların, canavarların ve devlerin, eğlendiren ve kimi zaman da dehşete düşüren efsaneleri, her ne kadar İskandinavlar kayda geçirememişlerse de, İskandinavya'da ayakta kalmayı ve günümüze ulaşmayı başarmıştır. Odin, Thor, Freyia, Loki, Volsung Sigurd, Gudrun ve Brynhild, öyküleri kayda geçirilebilmiş olan efsanevi karakterlerin en iyi bilinenleridir.

Konu hakkındaki yetkisi ve bilgisiyle Profesör Page, İskandinav efsanelerini bize yeniden anlatmakta ve geleneklerinin ne kadar karmaşık ve bazen de tutarsız olduğunu göstermektedir. Bu antik mitler aracılığıyla, insanın yaratılışı ve dünyanın sonuna ilişkin olarak İskandinavların hayalinde neler canlandırdığını öğrenebilmekteyiz.

R.I. Page – İskandinav Mitleri Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! R.I. Page – İskandinav Mitleri Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

A. Vahap Kaya – Kadın Tuzaktır

A. Vahap Kaya – Kadın Tuzaktır Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! A. Vahap Kaya – Kadın Tuzaktır Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Kadın Tuzaktır Kitap Kapağı Kadın Tuzaktır
A. Vahap Kaya
Hemen Kitap

Kadın ve erkek arasındaki ilişkinin boyutlarını gösteren olaylar ilginç bir biçimde kadının yaratılmasından sonra başlatılır. O halde ilk akla gelen soru şudur; Kadın, erkek için tüm buyruklara karşı bir meydan okuma aracı mıdır? İki şehir tek bir aşk.. Kalbin yaralarını iyileştiren bir dergâh.. Kadın ve dünyayı bir kılan anlayışın ardındaki sır.. Mitolojik anlatımlardan kutsal metinlere; kadının neden erkekten sonra var edildiğini soran Yusuf'un hikâyesi…

A. Vahap Kaya – Kadın Tuzaktır Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! A. Vahap Kaya – Kadın Tuzaktır Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!