Leo Panitch & Greg Albo & Vivek Chibber – Socialist Register 2011: Bu Defaki Kriz

Socialist Register 2011: Bu Defaki Kriz Kitap Kapağı Socialist Register 2011: Bu Defaki Kriz
Leo Panitch & Greg Albo & Vivek Chibber
Yordam Kitap
351

Sendikal kazanımların ve emekçilerin sosyal haklarının hedef alınacağı yeni bir kemer sıkma dönemine mi giriyoruz? Bu soru, Socialist Register 2011in çıkış noktasını oluşturuyor. Sol ayakta kalmak istiyorsa, kriz hakkında siyasi ve ekonomik boyutları bir arada sunacak, ayakları yere basan değerlendirme ve çözümlemeler getirmek zorunda. Solun bu çabasına katkı olması amacıyla hazırlanan bu sayıda ele alınan konu başlıklarından bazıları şunlar:
· Tarihsel ve kuramsal çerçevede bu defaki kriz
· Bankalar ve türev ürünlerin küresel finansallaşmadaki rolü
· ABD, İngiltere, Avrupa, Japonya ve Güney Afrikada krizin yansımaları
· Krizin işçi aileleri üzerinde yarattığı etkiler
· Krizden çıkış stratejileri ile neoliberalizmin yaşama döndürülüşü

Bir Yorum Bırakın