Kasım Küçükalp & Ahmet Cevizci – Batı Düşüncesi

1 Aralık 2016

Batı Düşüncesi: Felsefi Temeller Book Cover Batı Düşüncesi: Felsefi Temeller
Kasım Küçükalp & Ahmet Cevizci
İsam Yayınları

Genel olarak Batı düşüncesinin mahiyetine ve tarihi sürecine odaklanan bu çalışmada Batı düşüncesi terimi, Batı'ya has olması bakımından diğerlerinden ayrılan bir düşünce geleneğine gönderme yapmaktadır. Burada söz konusu edilen düşünce terimi ise, genel olarak düşünmenin ne demek olduğundan ziyade, çoğunlukla felsefe ile özdeşleşmiş bir düşünce tarzına yani Batılı anlamda felsefe yapma veya düşünme tarzına işaret etmektedir. Bu kitapta,klasik,modern ve çağdaş ayırımlarına bağlı olarak, tarihi bir mahiyet arzeden Batı düşüncesi tarzı, temel özellik ve farklılıkları ekseninde ele alınıp, değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın