Josef Stalin – Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm

1 Aralık 2016
Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm Kitap Kapağı Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm
Josef Stalin
Kalıt Yayınları

Diyalektik materyalizm, Marksist-Leninist partinin dünya görüşüdür. Doğa olaylarına yaklaşışı, onları inceleme ve anlama yöntemleri diyalektik, doğa olaylarını yorumlayışı, bu olayları kavrayışı ve teorisi materyalist olduğundan, bu dünya görüşü, diyalektik materyalizm adını almıştır.
Tarihsel materyalizm, diyalektik materyalizmin ilkelerini toplum yaşamının incelenmesinde kullanır; bu ilkeleri toplum yaşamındaki olaylara, toplum ve toplum tarihi üzerindeki çalışmalara uygular.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın