Josef Stalin – Anarşizm Mi, Sosyalizm Mi?

1 Aralık 2016

Anarşizm Mi, Sosyalizm Mi? Book Cover Anarşizm Mi, Sosyalizm Mi?
Josef Stalin
Kalıt Yayınları

Diyalektik materyalizm, Marksist-Leninist partinin dünya görüşüdür. Doğa olaylarına yaklaşışı, onları inceleme ve anlama yöntemleri diyalektik, doğa olaylarını yorumlayışı, bu olayları kavrayışı ve teorisi materyalist olduğundan, bu dünya görüşü, diyalektik materyalizm adını almıştır.
Tarihsel materyalizm, diyalektik materyalizmin ilkelerini toplum yaşamının incelenmesinde kullanır; bu ilkeleri toplum yaşamındaki olaylara, toplum ve toplum tarihi üzerindeki çalışmalara uygular.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın