John R. Searle – Zihin, Dil, Toplum

Zihin, Dil, Toplum Kitap Kapağı Zihin, Dil, Toplum
John R. Searle
Litera Yayıncılık
   Temel metafizik: Gerçeklik ve Doğruluk

 

   Evrenle nasıl uyum sağlarız: Biyolojik bir görüngü olarak zihin

 

   Zihnin özü: Bilinç ve yapısı

 

   Bilinç nasıl çalışır: Niyetlilik

 

   Toplumsal evrenin yapısı: Zihin Nesnel bir toplumsal gerçekliği nasıl yaratır?

 

   Dil nasıl işler: Bir insan edimi türü olarak söz söyleme

 

   Anlam ve iletişim

 

   Kurucu kurallar ve sembolizm

 

   Felsefeye giriş

 

   Ateizmin ötesi

 

   Bilincin üç özelliği

 

   Bilincin işlevi

 

   Kuşkuculuk, bilgi ve gerçeklik

 

   Bilinç alanı ve bağlama problemi

 

   Aydınlanma Vizyonu: Gerçeklik ve akledilirliği

 

  Realizme dört meydan okuyuş

Bir Cevap Yazın