İmam Gazali – İhyau Ulumiddin

İhyau Ulumiddin Kitap Kapağı İhyau Ulumiddin
İmam gazali
Işık Yayınları
408

İhyâ-u ulûmi’d-dîn; ibadet, ahlak, terğib, terhib ve rakâik konularını ihtiva eden câmi bir eserdir. Gazzâlî, eserini dört cilt hâlinde düzenlemiş, ciltlere sırasıyla “İbadetler (İbâdât) ”, “Âdetler (Âdât)”, “Helak Edici Hususlar (Mühlikât)” ve “Felaha Erdirici Ameller (Münciyât)” adlarını vermiş, her bir cildi de on konu hâlinde işlemiştir.

Bu kitabı paylaşmak ister misiniz?

“İmam Gazali – İhyau Ulumiddin” için bir cevap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir