Hilmi Ziya Ülken – Aşk Ahlakı

22 Ekim 2016

Aşk Ahlakı Book Cover Aşk Ahlakı
Hilmi Ziya Ülken
İş Bankası Kültür Yayınları
322

Ülken'in Seçme Eserleri kapsamında yayınladığımız Ziya Gökalp, Millet ve Tarih Şuuru ve iki ciltlik Felsefeye Giriş eserinin ardından Aşk Ahlâkı'nı okurlarımıza sunuyoruz. "Bu kitabın amacı, Demokrasi ahlâkına yükselten Eğitim yollarını aramaktır. Demokrasi, araç-değerlerde eşitlik, ideal değerlerde hürlük isteyen çağdaş sistemdir; sosyal adalet ancak böyle bir sistemde gerçekleşir. Bu kitap, siyaset ahlâkına hazırlayan bir Eğitim yolu sayılmalıdır."

0 Yorum

Bir Cevap Yazın