Martin Lings – Hz. Muhammed’in Hayatı
Dini / 1 Aralık 2016

Kitap Adı: Hz. Muhammed'in Hayatı Yazar: Martin Lings Yayıncı: İnsan Yayınları Siracu’l-Müluk; siyaset, tarih, ahlak felsefesi, varlık felsefesi, fıkıh, kelam, hadis, şiir ve nasihat başta olmak üzere birçok alanı ihtiva eden bir kitaptır. Bu yüzden de, yazıldığı zamandan beri ilim ehlinin dikkatini çekmiş, yöneticilerin referans kaynağı olagelmiştir.

Muhammed B. Turtuşi – Siracu’l-Müluk
Dini , Felsefe , Siyasi / 1 Aralık 2016

Kitap Adı: Siracu'l-Müluk: Siyaset Ahlakı ve İlkelerine Dair Yazar: Muhammed B. Turtuşi Yayıncı: İnsan Yayınları Siracu’l-Müluk; siyaset, tarih, ahlak felsefesi, varlık felsefesi, fıkıh, kelam, hadis, şiir ve nasihat başta olmak üzere birçok alanı ihtiva eden bir kitaptır. Bu yüzden de, yazıldığı zamandan beri ilim ehlinin dikkatini çekmiş, yöneticilerin referans kaynağı olagelmiştir.

Max Heindel – Gül-Haç Evren Kavramı
Dini , Felsefe / 30 Kasım 2016

Kitap Adı: Gül-Haç Evren Kavramı Yazar: Max Heindel Yayıncı: Hermes Yayınları Eğer bu eser diğer felsefi eserlerden farklıysa bu, onun farklı bakış açısındandır. Diğer araştırmacılar tarafından ulaşılmış sonuçlara ve ileri sürülmüş fikirlere saygılar sunarız. Aşağıdaki sayfaların okunup araştırılmasının, öğrencinin düşüncelerini geliştirmesinde ve daha yükseğe çıkarmasında yardımcı olması, yazarın en içten umududur. İsa der ki: “Gerçek, sizi özgür kılsın”. Fakat gerçek, bir defada bulunamaz. Gerçek ebedidir ve gerçeğin arayışı da ebedi olmak zorundadır. Oküitizm için insana “bir defada verilen” inanç yoktur. Kalmış olan belli temel gerçekler vardır. Bunlara farklı açılardan bakılabilir. Her bakış açısı bize, diğer bakış açılarını tamamlayan bir görüş verir. Bu yüzden zamanımızda görebildiğimiz kadarıyla nihai gerçeğe ulaşma imkânı yoktur!”

Muhyiddin İbn Arabi – Özün Özü
Dini / 30 Kasım 2016

Kitap Adı: Özün Özü Yazar: Muhyiddin İbn Arabi Yayıncı: Hayy Kitap Bilinsin ki, bir güzel sevgilinin güzelliğine bakılsa ve onun etrafına yüz binlerce ayna koyulsa o sevgili yüz binlerce görünür. Görüntüler, o aynaların kendi kabiliyet ve istidatlarına farklı farklı olabilir. Sevgilinin bir aynada görünen yüzünü görüp diğer yüzleri inkâr eden ârif değildir. Ârif olan hepsini kabul eder. Ârif sevgiliyi ayna ile de görür ayna olmadan da. Çünkü o bir sevgili ve bir tek yüzdür. Bu Hakk’ın bir yüzüdür. İlâh-ı mutlak hiçbir şeye sığmaz. Gönle de sığmaz. Hem nasıl sığsın ki, O her şeyin aynıdır ve kendisinden başka bir şey yoktur. Bu anlamda gönlün de aynıdır.

Necmettin Şahiner – Şahitlerin Dilinden 4
Dini / 30 Kasım 2016

Kitap Adı: Şahitlerin Dilinden 4 Yazar: Necmettin Şahiner Yayıncı: Hayrat Neşriyat Bu kitap dört çiltlik Necmettin Şahiner tarafından kaleme alınan Son Şahitler kitabından derlenmiştir. Güncellenmiş yeni sürümler ve daha fazlası için yazarı takip edin.

Necmettin Şahiner – Şahitlerin Dilinden 3
Dini / 30 Kasım 2016

Kitap Adı: Şahitlerin Dilinden 3 Yazar: Necmettin Şahiner Yayıncı: Hayrat Neşriyat Bu kitap dört çiltlik Necmettin Şahiner tarafından kaleme alınan Son Şahitler kitabından derlenmiştir. Güncellenmiş yeni sürümler ve daha fazlası için yazarı takip edin.

Necmettin Şahiner – Şahitlerin Dilinden 2
Dini / 29 Kasım 2016

Kitap Adı: Şahitlerin Dilinden 2 Yazar: Necmettin Şahiner Yayıncı: Hayrat Neşriyat Bu kitap dört çiltlik Necmettin Şahiner tarafından kaleme alınan Son Şahitler kitabından derlenmiştir. Güncellenmiş yeni sürümler ve daha fazlası için yazarı takip edin.

Necmettin Şahiner – Şahitlerin Dilinden 1
Dini / 29 Kasım 2016

Kitap Adı: Şahitlerin Dilinden 1 Yazar: Necmettin Şahiner Yayıncı: Hayrat Neşriyat Bu kitap dört çiltlik Necmettin Şahiner tarafından kaleme alınan Son Şahitler kitabından derlenmiştir. Güncellenmiş yeni sürümler ve daha fazlası için yazarı takip edin.

Dr. P. Pikkert – Hristiyan Batı Efsanesi
Dini / 29 Kasım 2016

Kitap Adı: Hristiyan Batı Efsanesi Yazar: Dr. P. Pikkert Yayıncı: GDK Yayınları Günümüzde Hristiyanlık başladığı noktaya geri dönmüştür. Ciddi bir sosyo-politik güç haline geldikten sonra şimdi başlangıçtaki durumuna geri dönüş yapmış olan Hristiyanlık inancı, dünyada­ki kültürel ve politik gruplar tarafından gereksiz ya da rahatsız edici olarak görülmektedir. Bu kitap Hristiyanlığın, bir zamanlar Batı Dünyası’nın ege­men, kültürel, politik ve sosyal gücüyken, nasıl olup da kültürel açıdan dışlanan ve sosyal olarak küçümsenen bir azınlık haline geldiğini inceler. Kitabın büyük bir bölümü Hristiyanlığı kültür, bilim ve politika alanlarından ayırma eğiliminde olan hatta bunu gerçekleştiren güçleri incelerken, yanı sıra, kendisine karşı olan bu gelişmelere rağmen, 20 yüzyılın son yarısından baş­layarak 21. yüzyılın başına kadar Kilise’nin büyüme sürecini anlatır. Ayrıca, Hristiyanlığın–seçkin sınıfın dışladığı fakat, kendi mensupları için oldukça anlamlı olan–başlangı­cındaki haline indirgenmesinin saklı kalmış bir bereket olup ola­mayacağını sorgular. Bu kitapta, konumuzla ilgili doğrudan ilişkili olan dört alan­da, yani; felsefe, bilim, teoloji ve sanayi toplumuna geçişin so­nucunda meydana gelen sosyo-politik etkideki gelişme ve deği­şimleri yakından inceleyeceğiz. ‘Devrim’ sözcüğünün içinde barındırdığı anlamlardan birinin de ‘köklü değişim’ olduğunu göz önünde bulundurarak, felsefi, bilimsel, teolojik ve sosyo-politik devrimlerden bahsedeceğiz. Evet, bunlar uzun sürede gerçekleşen devrimler olsa bile beş veya altı yüzyıllık bir süreç içerisinde her biri, toplumdaki kökten…

Vladimir İlyiç Lenin – Din Üzerine
Dini , Felsefe / 29 Kasım 2016

Kitap Adı: Din Üzerine Yazar: Vladimir İlyiç Lenin Yayıncı: Eriş Yayınları Din, her insanın kendi özeli olarak kabul edilmelidir. konu”din” olduğunda sosyalistlerin tavrı budur. Oysa bu tavır, birtakım yanlış anlamaların kaynağı olmaktadır; bunu engellemek için bu sözcüğün sosyalistler için anlamını kesin olarak açıklamak zorunludur. Devlet açısında nele alındığında “din” konusunun, her insanın kendi özeli olarak kalmasını isteriz. Ancak, partimiz açısından ele aldığımızda dini insanın kendi özeli olarak görmeyiz. dinin devletle herhangi bir şekilde ilişkilendirilmemesi, dinsel kurumların gücünü devletten ve hükümetten alan yetkileri olmaması konusunda ısrarlıyız. Diz konusunda herkes özgürdür. Herkes dinini seçmek ve istediği gibi ibadet etmek konusunda özgrüdür. Aynı şekilde herkesin bir din seçmeme yani dinsiz olma özgürlüğü de vardır. Bir kural olarak sosyalist olmak gibi ateist olmak da özgür olmalıdır. Yurttaşlar arasında dini inançlar gerekçe gösterilerek negatif veya positif ayrımcılık yapılmasına izin verilemez. Bu nedenle resmi belgelerde bir yurttaşın dininden sözedilemez. Kiliseye ve diğer dini kurumlara devlet yardımı yapılması düşünülemez ve herhangi bir şekilde bu kurumlarda devlet görevlilerinin istihdam edilmesi ve onlara ödenek verilmesi düşünülemez. Bu kurumlar, tamamen devlet kurumlarından bağımsız olarak var olabilirler. Ancak ve ancak, bu kurumlar tamamen bağımsız olduklarında ve sadece aynı düşünceye inanan insanlar tarafından bağımsız bir kurum olarak korunduğunda, eski yasalarımızda ve eski…

Hayreddin Karaman – Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir
Dini / 28 Kasım 2016

Kitap Adı: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Yazar: Hayreddin Karaman & Mustafa Çağrıcı & İbrahim Kâfi Dönmez & Sadrettin Gümüş Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan bu özel meal ve tesfirde, aradığınız her şeyi bulacaksınız.

Suat Yıldırım – Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali
Dini / 28 Kasım 2016

Kitap Adı: Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Yazar: Suat Yıldırım Yayıncı: Define Yayınları Ayetlerin Kur’an’in bütünlügü içindeki anlamlan açik ve anlasilir biçimde veriliyor. Özlü bir tefsir niteliginde bir meal çalismasi. Onda, bütün kapsayiciligi içinde imanî gerçekleri, ibadet, ahlâk, ferdî ve sosyal hayati, kisaca her boyutuyla ve her zaman ve sarta bakan özellikleriyle Islâm’i ve bütün bir islâmî hayati Kur’ân’in anlam derinligi içinde takdim etme gayreti var. Güzel bir mizanpajla arz edilen mealin sonunda ekler yer aliyor. Bunlarda Islâm’da savas, kadinin statüsü, Allah Rasûlü’nü tanima, Kur’ân’in mucizeligi, Allah’in varligi ve birligi, hayir-ser konusu, Miraç, Kiyamet ve Âhiret, ruh, insanin yüklendigi emanet gibi konular açiklaniyor. Daha sonra, Esmaü’l-Hüsna sözlügü, yer ve kisi isimleri sözlügü, 300’den fazla Kur’ânî-Islâmî kavramin açiklandigi kavramlar ve kelimeler sözlügü, en sonunda da genisçe bir Kur’ân konulari indeksi yer aliyor.

Bedri Ruhselman – İlahi Nizam ve Kainat
Dini / 27 Kasım 2016

Kitap Adı: İlahi Nizam ve Kainat Yazar: Bedri Ruhselman Yayıncı: Ruh ve Madde Yayıncılık Türkiye’de ruhçu araştırmaların başlangıcı Dr. Bedri Ruhselman tarafından 1950 yılında kurulan Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyetine dayanır. 1959 yılında “Önder” adını verdiğimiz Büyük Vazife Planı’ndan gelen bilgiler, Dr. Bedri Ruhselman tarafından düzenlenmiş, noter ve banka kasalarında uzun yıllar boyunca saklanmıştı. Şimdi zamanı geldiği için açılıyor ve orijinaline sadık kalınarak yayınlanıyor. İlahi Nizam ve Kainat adı altında kitaplaşıyor. Ruh kavramına, ruhun iradi eylem haline, zaman anlayışına, ruhsal alemin plansal organizasyonuna, maddenin yapısına, fizik ve kuantum bilimine şu ana kadar olan bilgilerden farklı yaklaşımlarda bulunan, ölüm anına ve sonrasına yaklaşımları farklı bir şekilde açıklayan ve önümüzdeki dönemlerde tüm dünya insanlığını bekleyen hem fiziki, hem manevi, hem ruhsal değişimleri ortaya koyan ve öngörülerde bulunan bu kitapta okuyucular, kendi varlıklarına bambaşka bir yaklaşımla ve ruhsal gerçeklerle karşılaşacaklar.