Caner Taslaman – Ahlak, Felsefe ve Allah
Dini , Felsefe / 5 Nisan 2016

 Kitabın Adı: Ahlak, Felsefe ve Allah Yazarı: Caner Taslaman Yayınevi: İstanbul Yayınevi Sayfa Sayısı: 108 Ahlâk üzerine modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlarda yapılan yeni çalışmalar insanların ahlâkla ilgili temel özelliklerinin doğuştan olduğuyla ilgili birçok veri sunmaktadır. Bu kitapta ahlâk olgusu felsefe ve teoloji alanları açısından değerlendirilirken bu verilerden de faydalanılacaktır. Burada ele alınan doğuştan ahlâkî özelliklerimiz teist beklentilerle, teizmin felsefi açıdan ciddi tek rakibi olduğu söylenebilecek olan natüralizm-ateizmden daha uyumlu olduğundan, Allah’ın varlığı için en iyi açıklama formunda bir delil niteliğindedir. Modern bilim, felsefe ve din ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Caner Taslaman, bu kitapta modern bilim, felsefe ve teoloji alanları açısından ahlak olgusunu inceliyor. Bu kitapta cevabını bulabileceğimiz bazı sorular: -Ahlâktan hareketle Allah’ın varlığı temellendirilebilir mi? -Modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardan gelen veriler doğuştan ahlâkî özelliklere sahip olduğumuzu göstermekte midir? -Teizm mi, ateizm mi insanın ahlâkî özelliklerini daha iyi açıklamaktadır? -Allah’a atıf yapılmadan ahlâkın rasyonel temel bulması mümkün mü? -Allah iyiyi mi emreder yoksa Allah’ın emrettiği mi iyi olur? -Doğuştan ahlâkî özellikler hakkındaki değerlendirmemizle din(ler) hakkında hangi sonuçlara ulaşıyoruz?

Can Özçelik – Kainat İmamı Fethullah Gülen
Dini , Siyasi / 5 Nisan 2016

 Kitabın Adı: Kainat İmamı Fethullah Gülen Yazarı: Can Özçelik Yayınevi: Destek Yayınları Sayfa Sayısı: 176 Soruşturma dosyasını elime aldığımda, artık Türkiye’nin eskisi gibi olmayacağını daha somut anlamıştım. Gladyo, derin devlet, F tipi çete ya da yeni deyimle “Paralel Yapı” yıllar sonra tekrar savcıların önündeydi. Peki, bu sefer bir adım atılabilecek miydi? Aydınlık gazetesinde soruşturma dosyasını yayımladıktan sonra, Fethullah Gülen hakkımda 6 ayrı şikâyet yaptı… Elimdeki dosya bilgileri Gülen’i rahatsız etmişti… Demek ki doğru yoldaydım. Derin devlet bir kez daha suçüstü yakalanmıştı! Bu çalışma, herkesin bugüne kadar aradığı ancak yanıtını bulamadığı derin ilişkilere mercek tutuyor ve bu ilişkileri belgeleriyle anlatıyor. Elinizde tuttuğunuz bu kitapta, cemaatin Türkiye’de nasıl bir örgütlenme yaparak büyüdüğünü, işleyiş ve ilişkilerini tanık ifadeleriyle göreceksiniz… -Tayyip Erdoğan’ı cemaat hastanesinden kim kurtardı? -Fethullah Gülen’in kod adı ne? -Fethullah Gülen peygamberliğini (!) kime beyan etti? -Cemaat hangi Emniyet Müdürü’nü MİT Müsteşarı yapmak istedi? -Fethullah Gülen’in Mollaları kimler? -Emniyet İstihbarat Raporu’nda, Fethullah Gülen Cemaati hakkında hangi bilgiler yer aldı? -Fethullah suç örgütü soruşturma dosyasına giren cemaat şemasında neler var? -Savcılığın 44 kişilik şüpheliler listesinde kimler var? -Cemaat jargonunda neler var? -Fethullah Gülen’e bağlılık yemini nasıl yapılıyor? -Cemaat hangi istihbarat kuruluşlarıyla ilişkili? -Nurettin Veren’i kimler kaçırmak istedi?

Cevdet Kılıç – Bilgelik Hikayeleri
Dini , Felsefe / 4 Nisan 2016

 Kitabın Adı: Bilgelik Hikayeleri Yazarı: Cevdet Kılıç Yayınevi: İnsan Yayınları Sayfa Sayısı: 358 Bazen bir hikmetli söz, bir anekdot insanın hayatını, düşünce ufkunu, zihniyetini ve her şeyini alt üst edecek güçte şok tesiri yapar. Bu yüzden bu tür hikmetli kıssalar bir aynadır, insanın iç dünyasını yansıtır. Bizden önceki yaşayanların halidir. Bize iyi veya kötü yönde örnek tarafları vardır. İbrettir, örnektir, uyarıdır, çağrıdır… Hikâyeler, öğüt verir, hikmeti anlatır, rehberlik eder, vicdani rahatlatır, hikmet ekseninde uyanmayı sağlar. Bu eserde insanın zihninde geçmişteki insanların şimşekler çakan sözleri, olayları, hatıraları, hikâyeleri veya fabl türü kurguları bulacaksınız. Filozofların hayatlarından sunulan kesitlerle, onların söz ve davranışlarında, onları filozof yapan özelliklerini ön palana çıkaran hikmetin evrenselliğini göreceksiniz. Bu eserde sadece filozoflar arasında seyahat etmeyeceksiniz. Onların sözlerinden, öğütlerinden veya hayatlarından kesitler okurken, aslında kendi duygularınızın, tecrübelerinizin ve inançlarınızın arasında bulacaksınız kendinizi. Belki Efendimiz (a.s.) söylemişti de onlara mal etmişler bu sözleri diyeceksiniz zaman zaman. Mutasavvıflar sizinle beraber yolculuk edecektir bu hikmet yolunda. Bilgeliği keşfedeceksiniz, başarının sırlarına vakıf olacaksınız. Sevginin, mutluluğun önemini ve tadını kavrayacaksınız bu satırlar arasında gezerken. Belki tabiattan değişik cansız veya canlı varlıklarla özdeş hissedeceksiniz kendinizi bir anda. Belki ben de böyle biri olabilirim, neden olmasın ki diyeceksiniz zaman zaman gözyaşlarınızı göz kapaklarınızın altında saklayamayacak…

Bedri Gencer – İslam’da Modernleşme 1839-1939
Dini , Siyasi / 31 Mart 2016

 Kitabın Adı: İslam'da Modernleşme 1839-1939 Yazarı: Bedri Gencer Yayınevi: Doğu Batı Yayınları Sayfa Sayısı: 888 Bu eser, çağımızda sayısız araştırmaya konu edilen İslam’ın modernleşmesi hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve derinlikli incelemedir. “Hristiyanlaştırmadan medernleştirmeye Batılı kozmopolis projesinin sekülerleşmesinin modern Batı/Doğu karşılaşmasını nasıl etkilediği” merkezî sorusundan hareket eden eser. İslam’da modemleşmeyi ilk kez Batı ile Doğu’nun bu büyük karşılaşması bakımından ele alıyor. Eser, Batı ile İslam düşüncesi, geleneksel ile modem İslam düşüncesi ve Osmanlı ile sair İslam düşüncesi arasında mukayeseli ve kuşatıcı, sosyolojik bir perspektiften sosyal ile düşünsel değişim arasındaki etkileşim bakımından on dokuzuncudan yirminci yüzyıla İslâm dünyasının modernleşmesi sürecini derinlemesine inceliyor. Çalışmada on dokuzuncu asır İslam dünyasında modernleşmeye karşı alınan bütün tavırlar modern İslam incelemelerinde yararlanılacak analitik bir çerçeve oluşturmak üzere kategorileştiriliyor ve İslam düşüncesindeki değişimin mahiyetini göstermek için Osmanlı ve Mısır İslam düşüncesinin temsilcileri olarak alınan Namık Kemal ve Muhammed Abduh örneklerinde “gelenekselcilik/modernizm” olarak iki ana tipe dönüştürülerek karşılaştırılıyor. Farklı İslam yorumlarının, özellikle sömürge-sonrası paradigmalara meydan okuyan tek örnek olarak Osmanlı İslam yorumunun modernizmle hesaplaşmadaki etkisini vukufla gösteren eser. Modern İslam incelemelerine yepyeni bir boyut getiriyor. Bedri Gencer, ilk elden kaynaklara dayanarak bir bütün olarak modern İslam dünyasındaki değişim sürecini tasvir ederken sağlam bir muhakeme ve akıcı…

Bernard Lewis – İslam’ın Krizi
Deneme , Dini / 29 Mart 2016

 Kitabın Adı: İslam'ın Krizi Yazarı: Bernard Lewis Yayınevi: Literatür Yayıncılık Sayfa Sayısı: 148 “Müslümanlar kadar Müslüman olmayan okurlar için de takdirde şayan bir eser.” – The New York Times Book Review “Dünyanın önde gelen İslam tarihçisinden beklenebilecek olağanüstü bir tarihsel derinlik.” – The Wall Street Journal “Batı ve İslam dünyası arasındaki gerilimler üzerine yürütülmekte olan tartışmalara am zamanında ve kışkırtıcı bir katkı.” – Business Week- “Batı dünyasında hiçbir İslam tarihçisi Bernard Lewis kadar genel okurun ve akademik çevreleri saygısını kazanamamıştır. – Baltimore Sun-