Bediüzzaman Said-i Nursi – İman ve Küfür Muvazeneleri

İman ve Küfür Muvazeneleri Kitap Kapağı İman ve Küfür Muvazeneleri
Bediüzzaman Said-i Nursi
Zehra Yayıncılık
256

Risale-i Nur Külliyatı'nın değişik kısımlarından alınan parçalardan oluşan bu risale, imanın ne kadar aziz bir nur ve lütuf; küfrün ise nihayetsiz zulümlerle dolu bir mezar olduğunu ispat etmektedir. Külliyatta geçen iman, ibadet, namaz, kâinat kitabını okuma, esmâ-yı ilâhiye, Kur'ân'ın gösterdiği hidayet yolu, enâniyet, musibete bakışımız, tefekkür gibi konular derlenerek okuyucuya bu mevzularda genel bir fikir veren çok güzide bir eserdir.

Bir Yorum Bırakın