Arthur Schopenhauer – İstencin Özgürlüğü Üzerine

13 Ocak 2017
İstencin Özgürlüğü Üzerine Kitap Kapağı İstencin Özgürlüğü Üzerine
Arthur Schopenhauer
Öteki Yayınevi
120

Schopenhauer'ın şimdi konu dışında kalan birebir yaşamında olduğu gibi teorisinde de bazı açmazlar ve çelişkilere rastlamak pekala mümkün. Karakterin değişmezliği ve doğuştanlığı hakkıda edinilecek bilginin ampirik verilerden değil insanın ben'imden çıkarılması gerektiğini öne sürüp iddasını savunmak için verdiği örnekleri aziz ya da katillerden seçen, erdem ve dehanın kimseye öğretilmeyeceğini savunup kendisini insanlığın öğretmeni ilan eden aynı kişidir. Yine de taşıdığı bütün çelişkilere rağmen Schopenhauer'ı, felsefe tarihi kitaplarında, öne sürdüğü ayrıksı savlar yüzünden Alman idealistleri arasında hep ayrı bir yere oturtulan bu özgün felsefe adamını ve elbette Nietzsche'nin öncelini okumak herkese keyif verecektir konusundayım.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın