Ali Şeriati – Hacc

Hacc Kitap Kapağı Hacc
Ali Şeriati
Ağaç Kitabevi Yayınları
208

Şu an Kabe'nin siyah örtüsünü, ona yapışmış insanları ve bir beyaz güvercini içeren kapağıyla önümüzde duruyor Hacc kitabı...
Ali Şeriati'nin üç kez hacc, bir kez de umrede bulunmasının ardından yetkin bir üslûpla kaleme aldığı bu şiirsel başyapıt, İslamî sembol ve şiarların mahiyetine dair ciddi bir tefekkürün meyvesi...
Ali Şeriati, düşündüklerini duygu boyutunu yadsımadan samimi bir dille okuyucuya aktarmaktadır.

Bir Yorum Bırakın