Ali Ergür – Portedeki Hayalet Müziğin Sosyolojisi Üzerine Denemeler

Ali Ergür - Portedeki Hayalet Müziğin Sosyolojisi Üzerine Denemeler Kitap Kapağı Ali Ergür - Portedeki Hayalet Müziğin Sosyolojisi Üzerine Denemeler
Ali Ergür
Bağlam Yayıncılık
176
"Müzik, kitle insanı için katalizör etkisinin yanı sıra, ondan çok daha dehşet verici bir işlev yüklenmiştir; boşluk doldurmaktadır! Üretimin gitgide sanallaşması, buna mukabil insanların her geçen gün daha fazla meşgul (busy) hale gelmeleri, yalnızca bu meşguliyet üzerine kurulu bir ekonomik etkinliğe (business) mahkum (ve, kelimenin her anlamıyla, medyun) günümüz insanın dolan gündemine karşılık ruhunda açılan boşlukların yarattığı sıkıntı hissini en süreğen ve yüzeysel şekilde tatmin etmek için müziği başlıca kurtarıcı addetmesine yol açmaktadır. Müziğin bunca tekdüzeleşmesinin ardından böyle bir uyuştutucu etkisinin olması bizi şaşırtmamalı. Müzikle umutsuzca doldumaya çalışılan, zamanın aşırı doluluğundan, paradoksal olarak, türeyen zaman boşlukları ve önceden tasarlanmış yaşam biçimlerine bağlanmanın sonucunda gelen genel sıkıntı halinin yol açtığı akıl gedikleridir."

Bir Yorum Bırakın