Susan Hubbard – Kayıplar Yılı

Susan Hubbard – Kayıplar Yılı Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Susan Hubbard – Kayıplar Yılı Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Kayıplar Yılı Kitap Kapağı Kayıplar Yılı
Susan Hubbard
Arunas Yayıncılık
364

Doğanın büyük bir kısmı mahvedildi. Ağaçların ve taşların ruhları yerlerinden sökülüp alındı, bu ruhlar daha sonra insanların peşine düştü. Çünkü gidecek başka yerleri yoktu.

"...Dışarıdaki ayak sesleri önce yavaşladı, sonra hızlandı. Bir hayvana ait olmazlardı, çünkü çok gürültülüydüler. Bir insana ait olmak içinse fazla hızlılardı. O tuhaf hışırtı eşliğinde çadırın etrafında dönüp durdular. "Korkuyorum," diye fısıldadım, sesimdeki şaşkınlık fark edilmeyecek gibi değildi. Korku titreşti, kalp atışlarımla birlikte damarlarıma yayıldı. Jacey omzumu kavradı, ben de onun elini tuttum. Ne kadar süre öylece, uyku tulumlarımıza sarılı, birbirimize kenetlenmiş halde durup karanlığın içinden gelen ağıtı dinlediğimizi bilemiyorum. Jacey'nin düşüncelerini duyabiliyordum:
Ve yarın bu çadırda ölü bedenlerimizi bulacaklar."

Susan Hubbard – Kayıplar Yılı Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Susan Hubbard – Kayıplar Yılı Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi – A’mak-ı Hayal

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi – A’mak-ı Hayal Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi – A’mak-ı Hayal Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
A'mak-ı Hayal Kitap Kapağı A'mak-ı Hayal
Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Sis Yayıncılık
160

İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin önemli fikir insanlarından Filibeli Ahmed Hilmi A’mâk-ı Hayâl kitabında, roman kahramanı Raci’nin kişiliğinde insanlığın temel meselelerine eğiliyor: Yaşamın anlamı nedir? İnsanın varoluş amacı nedir? Kitapta Ahmed Hilmi Bey, roman kahramanı Raci’nin yaşadıklarıyla felsefenin insanı gerçek mutluluğa ulaştıramayacağını göstermek istemiştir. Ona göre gerçek mutluluk, Evrenle Yaratıcı arasında bağı kurarak bu ilişkiyi bütünlemektir. İslam’da bu görüşü dini yönden benimseyip açıklayan kişilerin başında Hallac-ı Mansur, Nesimi, Zünnun-i Misri, Şebusteri, Şeyh Attar, Muhiddin-i Arabî gelmektedir. Gerçekte kitaba bu yönüyle bakıldığında; kitap okura eşsiz bir düşünme sahası bırakmaktadır.

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi – A’mak-ı Hayal Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi – A’mak-ı Hayal Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Joseph V. Hammer – Büyük Osmanlı Tarihi (18. Cilt Tam Metin)

Joseph V. Hammer – Büyük Osmanlı Tarihi (18. Cilt Tam Metin) Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Joseph V. Hammer – Büyük Osmanlı Tarihi (18. Cilt Tam Metin) Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Büyük Osmanlı Tarihi (18. Cilt Tam Metin) Kitap Kapağı Büyük Osmanlı Tarihi (18. Cilt Tam Metin)
Joseph V. Hammer
Üçdal Neşriyat
6296

Avusturyalı Von Hammer Purgstall, büyük zorluklar içinde otuz yılda topladığı kaynaklara dayanan ve geniş bilgisi ile, daha önemlisi, tarafsızlıktan ayrılmadan büyük bir eser meydana getirmiştir.
Çeşitli dillerde yazılmış olan Osmanlı Tarihlerinin en mükemmeli ve en muteberinin "Hammer Tarihi" olduğu üzerinde ittifak edilmiştir.

Gerek yabancı dilde, gerekse Türkçe|de yazılmış olan Osmanlı Tarihlerinin en önemli kaynağı "Hammer" olmuştur.

Hammer, eserini Almanca yazmıştır. Almanca aslı on cilddir. Fransızca|ya onsekiz cilt halinde tercüme edilmiştir.

Biz de eseri onsekiz cild halinde neşredeceğiz. Tamamlama fırsatını bize bahşetmesi için Cenab-ı Mevla'ya niyaz ediyor, ilim erbabının, kültür ve Tarih dostlarının teşviklerini bekliyoruz...

Joseph V. Hammer – Büyük Osmanlı Tarihi (18. Cilt Tam Metin) Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Joseph V. Hammer – Büyük Osmanlı Tarihi (18. Cilt Tam Metin) Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Rachel Gibson – Yoksa Hala Bekar Mısın?

Rachel Gibson – Yoksa Hala Bekar Mısın? Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Rachel Gibson – Yoksa Hala Bekar Mısın? Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Yoksa Hala Bekar Mısın? Kitap Kapağı Yoksa Hala Bekar Mısın?
Rachel Gibson
Nemesis Kitap
344

Sadece 10.000 kişinin yaşadığı Lovett kasabasında, düğün büyük bir olaydır. Büyük şehirlerden düğüne gelen uzaktaki akrabalar ise dedikodu malzemesi olmaktan kaçamazlar.

Sadie Hallowell, kendisinden küçük kuzeninin düğünü için yıllar sonra doğduğu kasabayı ziyaret eder. Kasabadakiler için klasik bir fiskos malzemesi olacakken işler değişir; çünkü Sadie otuz üç yaşındadır ve hâlâ BEKÂRDIR. Bu, kasabalılar için dedikodu değil, çok fazla dedikodu demektir.

Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Sadie, işleri Lovett sakinlerinin bile yetişemeyeceği bir hızda karıştırmaya yetecek potansiyele sahiptir.

Rachel Gibson – Yoksa Hala Bekar Mısın? Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Rachel Gibson – Yoksa Hala Bekar Mısın? Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Orhan Kemal – Gurbet Kuşları

Orhan Kemal – Gurbet Kuşları Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Orhan Kemal – Gurbet Kuşları Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Gurbet Kuşları Kitap Kapağı Gurbet Kuşları
Orhan Kemal
Everest Yayınları
384

1950'li ve 6O'lı yıllarda göçler ve inşaatlarla çehresi hızla değişmekte olan İstanbul Gurbet Kuşları'nın acımasız toprağıdır. Ekmek kavgası uğruna İstanbul'a göçmüş Anadolulular, bu değişimin rüzgârından nasiplenmeye çalışan açıkgözler ve kendini bu insanların sırtına basarak dönüştüren sistem, İstanbul kadar yaşamın da rengini değiştirmektedir. Tam bu değişimin ortasındaki insanlar Orhan Kemal'in usta kalemi ve her zaman insana sevgi dolu olan duruşuyla sunuluyor okurlara. Türkiye'nin yakın geçmişine ve onu takip eden şimdisine gerçekçi bir gözle bakabilmek için Gurbet Kuşları mutlaka okunması gereken bir kitap.

Orhan Kemal'in kitapta lir okurun hayatta rastlayabileceği o çok nadir hazineler arasında yer alır. Çok az yazar okurunun dünyasında onun kadar iz bırakır, okurunu onun kadar biçimlendirir. Orhan Kemal umudu ve iyimserliği yemden kazanmamız için yol gösterir bize. Edebiyatımızın en değerli ustalarından biri olan Orhan Kemal'in kitaplarını yayımlamaktan
onur duyuyoruz.

Orhan Kemal – Gurbet Kuşları Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Orhan Kemal – Gurbet Kuşları Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Turgut Uzer – Olymp ve Faniler

Turgut Uzer – Olymp ve Faniler Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Turgut Uzer – Olymp ve Faniler Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Olymp ve Faniler Kitap Kapağı Olymp ve Faniler
Turgut Uzer
Bu kitap Turgut Uzer’in kendisinden sonra gelecek kişilerle paylaşmak için yazdığı ve isteyenlere ücretsiz olarak dağıttığı son kitabının tek baskısı esas alınarak hazırlanmıştır.
Kendi sözleriyle ifade edecek olursak : "Bu kitap "Yönetim" denen tuhaflığa adım atmayı düşünen, hedefleyen, veya zaten içinde olup bu tuhaflıktaki mantığı çözmeye çalışan, ona göre kariyerine yön vermeyi değerlendirmek isteyen, ya da sadece merak edenlere bir fayda sağlamak amacıyla yaptığım bir paylaşımdır."
Kitap Türkiye'de eşine rastlanmayacak bir içeriğe ve anlatıma sahiptir; içeriğinin kullanıldığı "Bir Oto-Biyografi Üzerinden Otantik Liderliği Yorumlamak: Turgut Uzer’in Olymp ve Faniler Kitabı" başlıklı bir makale 2014 yılında 2. Örgütsel Davranış Kongresinde sunulmuş ve 2017 yılında Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanmıştır.
Turgut beyi bir kaç kelime ile anlatmaya çalışmak beyhude bir çabadır, bu kitapta kendi ağzından okuyacaksınız. 1981 yılında Stok Kontrol Şefi olarak başladığı Sabancı Holding kariyerini 30 yıl sonra Stratejik İş Birimi Başkanı olarak bırakmıştır.
Turgut Uzer – Olymp ve Faniler Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Turgut Uzer – Olymp ve Faniler Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

Eduardo Galeano – Biz Hayır Diyoruz

Eduardo Galeano – Biz Hayır Diyoruz Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Eduardo Galeano – Biz Hayır Diyoruz Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Biz Hayır Diyoruz Kitap Kapağı Biz Hayır Diyoruz
Eduardo Galeano
Metis Yayıncılık
200

Uruguaylı yazar Eduardo Galeano Latin Amerika'da militan gazeteciliğin önde gelen isimlerindendir. Bu seçkide, gazeteciliğin edebiyatın bir alt kolu değil, aksine, en etkililerinden biri olduğunu savunan Galeano'nun yirmi altı yazısına yer veriyoruz: Che, Zidane, Salgado, Evo Morales, Latin Amerika edebiyatı, yazarın işlevi, televizyon, beden, işkence, sürgün, Şili, Küba, Bolivya, ABD, emekçiler, eşcinseller, beyazlar, siyahlar, yerliler, Latin Amerika... Sözün onuruna inancını hep koruyan bir yazardan, edebiyatın hakkıyla kullanıldığında gazeteciliği ne denli etkili kılacağını gösteren güçlü politik metinler.

Eduardo Galeano – Biz Hayır Diyoruz Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Eduardo Galeano – Biz Hayır Diyoruz Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!